Rudarsko-geološki forum 2015

Savez inžinjera, rudara i geologa Republike Srpske u saradnji sa kompanijom „Gross“ d.o.o. organizovao je „I Rudarsko-geološki forum Srebrenica 2015“ od 13. do 15. maja 2015. godine.

Kompanija „Gross“ d.o.o. desetogodišnjicu svoga uspješnog poslovanja iskoristila je da bude generalni sponzor i domaćin prvog rudarskogeološkog foruma i da u saradnji sa Vladom Republike Srpske (Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvo nauke i tehnologije) ugosti eminentne stručnjake iz oblasti rudarstva i geologije.

U tri dana koliko je trajao forum prezentovani su brojni radovi iz oblasti rudarstva i geologije sa posebnim osvrtom na temu foruma „Stanje i dalji pravci razvoja sa posebnim osvrtom na privatizaciju, koncesionarstvo i legislative“.