Investicije

Do sada je u kapitalne investicije uloženo preko 70 miliona KM. Od toga u 2023. godini 5.215.127,66 KM. Jedini pad imali smo u 2009. godini kao poslјedicu svjetske ekonomske krize. U narednoj tabeli dat je detalјan prikaz investicija u prethodnih pet godina i zbirna tabela  po kategorijama i po godinama.

Pregled investicionih ulaganja po godinama u periodu 2018. godine do 30.6.2023. godine
Naziv Jedinica mjere Kol Nabavna vrijednost
KAMION MAN 26-400 KOM 1 85.000,00
JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM KOM 20 154.510,40
UTOVARIVAČ CATERPILLAR 950M KOM 1 350.000,00
UTOVARIVAČ SANDVIK LH203 LHD 1,5m³ KOM 1 380.009,98
VENTILATOR AKSIJALNI 4 BARA KOM 6 70.401,88
BAGER TOČKAŠ CATERPILLAR M318F KOM 1 384.800,00
MAN TGA 26.430 KOM 1 85.000,00
MJERNI INSTRUMENT ROVER R6 L1 KOM 1 21.945,00
KRAN ZA REMIZE KOM 2 37.509,65
JAMSKI UTOVARIVAČ KOM 2 465.682,00
OSTALA JAMSKA OPREMA 68.990,88
TURBOKOMPRESOR – DUVALJKA KOM 1 30.769,48
 JALOVINSKA PUMPA ICS 64E KOM 3 61.652,56
VAZDUŠNI TOP KOM 30 51.417,15
OSTALA OPREMA ZA FLOTACIJU 105.511,95
X-RAY SPEKTROFOTOMETAR  EDX KOM 1 112.000,00
ATOMSKI APSORBER SHIMADZU AAS-3 KOM 1 66.870,00
OSTALA OPREMA ZA LABORATORIJU 6.096,00
OPREMA ZA MAŠINSKO ODRŽAVANJE 44.805,62
OPREMA ZA ELEKTRO ODRŽAVANJE 86.483,00
OPREMA ZA SLUŽBU OPŠTIH POSLOVA 452.039,05
MANIPULATIVNI PLATO 191.898,85
NADSTREŠNICA ZA SKLADIŠTENJE KONCENTRATA 45.487,00
REMIZE NA II I III HORIZONTU 53.993,00
INVESTICIONO ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA 636.590,14
RADOVI NA II HORIZONTU I JAMA „IVA“ 143.329,00
METALNA PODRGADA I ŠINE 744.755,00
2018. GODINA 4.937.547,59
PODZEMNI UTOVARIVAČ SANDVIK LH203 KOM 2 743.395,40
AKU LOKOMOTIVA AM8D KOM 1 82.543,27
AKU LOKOMOTIVA ARP KOM 1 55.226,39
BUŠAĆI ČEKIĆ HYD DRIFTER KOM 1 63.567,39
BATERIJE ZA AKU LOKOMOTIVE KOM 60 351.000,00
BUŠAĆI ČEKIĆ BBC VK-12 KOM 9 105.000,00
VENTILATOR AKSIJALNI KOM 4 50.853,75
VAZDUŠNI MOTOR BMS KOM 3 40.050,00
OSTALA JAMSKA OPREMA 168.138,34
REDUKTOR GALERIJSKE TRAKE KOM 1 21.645,00
MAGNETNA TRAKA ZA TRANSPORT RUDE 34.360,00
DUVALJKA KOM 4 35.080,50
VAKUUM PUMPA KOM 4 17.656,32
OPITNA FLOTACIONA MAŠINA 15.010,51
NADSTREŠNICA ZA SKLADIŠTENJE KONCENTRATA 14.190,85
OSTALA OPREMA ZA FLOTACIJU 32.484,00
ZEMLJIŠTE 25.000,00
OPREMA ZA SLUŽBU OPŠTIH POSLOVA 10.783,00
OPREMA ZA LABORATORIJU 25.512,67
OPREMA ZA SLUŽBE MAŠINSKOG I ELEKTRO ODRŽAVANJA 264.040,58
INVESTICIONO ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA 1.087.745,90
REKONSTRUKCIJA PUTEVA 147.672,55
RADOVI NA II HORIZONTU I JAMA „IVA“ 309.891,94
METALNA PODRGADA I ŠINE 767.727,89
2019. GODINA 4.468.576,25
BUŠAĆA KOLA MUKI LHP JMC 647 KOM 1 713.867,43
JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM KOM 13 100.431,76
PODZEMNI UTOVARIVAČ SANDVIK LH203 KOM 1 396.418,95
VAZDUŠNI MOTOR BMS KOM 4 54.000,00
MJERNI INSTRUMENT RUID KOM 1 5.320,00
VAKUUM PUMPA BBHI 12 KOM 1 10.819,00
SEPARATOR VODE NA FILTERU KOM 2 10.181,64
KOMBINIRKA CATERPILLAR 44F2HRC KOM 1 194.600,00
MALA CISTERNA KOM 2 2.612,00
VELIKA CISTARNA KOM 2 8.120,00
VILJUŠKAR KOM 1 9.000,00
APARAT ZA VARENJE 180CP LORCH KOM 2 4.550,90
MAGNETNA BUŠILICA S/N 111137 KOM 1 22.841,23
RAZVODNI ORMAR ZA KOMPRESOR KOM 1 7.790,00
RAČUNAR KOM 5 4.838,58
TERENSKI AUTOMOBIL KOM 1 23.000,00
OPEL ZAFIRA KOM 1 42.400,00
VIBRO IGLA KOM 1 5.285,00
KOMPRESOR BEZULJNI REMZA KOM 1 3.885,00
KOMPRESOR S-SE 100-505-G KOM 1 2.707,00
ZEMLJIŠTE 55.600,00
INVESTICIONO ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA 1.212.927,00
RADOVI NA II HORIZONTU I JAMA „IVA“ 354.516,88
METALNA PODRGADA I ŠINE 893.426,85
2020. GODINA 4.139.139,22
VAZDUŠNI MOTOR BMS KOM 5 63.000,00
KOMPRESOR GA355-A-8,5-50 KOM 1 162.403,90
BOCA ZA KOMPRESOR – KOMPLET KOM 1 19.046,15
DOP PUMPA 15 N KOM 1 10.340,00
BUŠAĆI ČEKIĆ BBC VK-12 KOM 6 72.000,00
JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM KOM 27 245.983,84
RAČUNAR KOM 6 8.927,00
REDUKTOR 2,2 KOM 1 15.500,00
REDUKTOR 2,36 KOM 1 11.000,00
KOMPRESOR ATLAS COPCO KOM 1 43.000,00
MINI BAGER YANMAR KOM 2 49.500,00
KOLSKA VAGA KOM 1 41.650,00
NISSAN NAVARA D22 KOM 1 12.000,00
MAŠINA ZA PALJENJE MINA EKA 650/23 KOM 5 10.590,43
TRAČNA PILA KOM 1 1.241,20
VISOKONAPONSKI VAKUUMSKI PREKIDAČ KOM 1 21.550,00
ATOMSKI APSORBER AURORA KOM 1 95.986,57
PODZEMNI UTOVARIVAČ KOM 4 890.275,20
PLOTER KOM 1 5.341,04
ZAŠTITINI MAGNET KOM 1 18.039,00
RAZVODNI ORMAR KOM 2 6.363,00
DOP PNEUMATSKA DIJAGRAFNA PUMPA KOM 10 40.000,00
CENTRIFUGALNA PUMPA – CIKLONKA KOM 1 7.438,00
CENTRIFUGALNA PUMPA – VODENA KOM 1 12.877,20
KOTAO ŠUKOPLAM KOM 2 21.281,76
DRON KOM 1 951,26
DOZER PUMPA KOM 10 19.682,35
ISPRAVLJAČ ZA AKU BATERIJE KOM 6 102.816,30
STRUJNI TRANSFORMATOR KOM 4 18.126,64
KAMION MERCEDES BENZ 711 KOM 1 14.200,00
LOKOMOTIVA AMD KOM 1 76.870,90
VOLKSWAGEN KOMBI KOM 1 7.200,00
BUŠAĆI ČEKIĆ BBD 94W KOM 5 27.450,00
SUŠARA ZA SUŠENJE UZORAKA KOM 3 25.650,20
HIDROCIKLON 360 KOM 6 25.630,84
POTOPNA DRENAŽNA PUMPA KOM 2 13.167,00
DESTILATOR KOM 1 3.400,00
TRAFOSTANICA 10/0,4 KOM 1 25.500,00
KAMION MERCEDES BENZ 614D KOM 1 20.000,00
BUŠAĆI ČEKIĆ BBD 46W KOM 2 8.971,80
UTOVARIVAČ CATERPILLAR 950M KOM 1 373.600,00
ISPRAVLJAČ U TRAFOSTANICI KOM 1 11.770,00
SKENER COLORTRACK SMART KOM 1 13.810,00
ENERGETSKI ULJNI TRANSFORMATOR KOM 1 19.450,00
ZEMLJIŠTE 68.875,00
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 179.742,80
INVESTICIONO ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA 1.254.416,29
RADOVI NA II HORIZONTU I JAMA „IVA“ 403.795,21
METALNA PODRGADA I ŠINE 690.176,56
2021. GODINA 5.290.587,44
ALKOMETAR AlcoQUANT 6020 Plus ENVITEC KOM 1 1.415,70
PNEUMATSKA DIJAGRAFNA PUMPA QBY4-65 KOM 11 44.000,00
JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM KOM 2 16.351,04
APARAT ZA PRODUKCIJU (OMEKŠAVANJE) ČISTE VODE KOM 1 8.350,00
KOMPRESOR GA355-A-8,5-50 KOM 1 162.260,00
APARAT ZA VARENJE LINEAR 500iXD TELWIN 816185 KOM 1 3.058,69
JAMSKI VAGON SA FIKSNIM TOČKOM KOM 5 43.100,00
RAČUNAR KOM 1 3.998,00
APARAT ZA VARENJE MM PLUS 500 LORCH KOM 1 20.884,61
RAČUNAR LAP TOP KOM 1 4.847,92
BOCA ZA KOMPRIMIRANI ZRAK 8 bara KOM 5 28.240,80
VAZDUŠNI MOTOR BMS 46 KOM 2 26.000,00
VISOKONAPONSKA SKLOPKA SA OPREMOM TS LISAC KOM 2 40.230,00
BUŠAĆI ČEKIĆ BBD 46WS8 FALKON KOM 10 55.000,00
VAZDUŠNI MOTOR BMS 46 KOM 3 39.000,00
JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM KOM 2 21.000,00
CISTERNA ZA GORIVO 9000 l SA OPREMOM KOM 3 30.600,00
RAČUNAR KOM 1 4.847,92
UTOVARIVAČ CATERPILLAR 950M KOM 1 33.500,00
CISTERNA ZA VAZDUH Ø 800 V=1m³ KOM 3 17.250,00
ATOMSKI APSORBER SHIMADZU AAS 4 KOM 1 57.521,00
VAZDUŠNI KOMPRESOR XAS186C WUX538657 ATLAS COPCO KOM 1 45.500,00
JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM KOM 2 21.000,00
CENTIFUGALNA PUMPA MD25-50X4 KOM 1 17.000,00
CENTIFUGALNA PUMPA 4/3CC-LHR KOM 4 50.000,00
CENTIFUGALNA PUMPA MD25-50X4 37KW SA MOTOROM KOM 3 55.200,00
IZVIJAČ PNEUMATSKI KOM 2 3.864,80
GLAVNA TRAFOSTANICA 35/10 KV NOVO ODLAGALIŠTE KOM 1 47.800,00
ICPE APARAT ZA ANALIZU NISKIH KONCENTRACIJA KOM 1 190.000,00
PODZEMNI UTOVARIVAČ SANDVIK LH203 T15 KOM 1 406.687,06
APARAT ZA ANALIZU KISEONIKA BOD SENZOR SISTEM KOM 1 3.100,00
TRIDO PUMPA 80 ZA DIJAMEC 262 KOM 1 37.209,42
KRAN 2T CANTILEVER KOM 1 28.470,00
UPS ZA ICP APARAT KOM 1 3.425,67
RAČUNAR GEOLOŠKA KOM 2 3.688,00
LAP TOP DIREKCIJA KOM 1 1.950,00
RAČUNAR MJERAČKA KOM 1 1.901,27
LAP TOP DIREKCIJA KOM 2 3.935,00
JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM KOM 2 21.000,00
VISOKONAPONSKI VAKUUMSKI PREKIDAČ TS GRADINA KOM 1 47.800,00
GRTALICA ZA SNIJEG KOM 1 7.146,15
POSIPAČ SOLI KOM 1 2.143,85
PLATO III FAZE FLOTCIJSKOG ODLAGALIŠTA 10.075,10
PLATO NA ŠTIRCU 61.724,50
NOVO ODLAGALIŠTE 6.469.775,18
ZEMLJIŠTE II HORIZONT 27.367,40
ZEMLJIŠTE STARO ODLAGALIŠTE 25.802,70
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 191.596,12
INVESTICIONO ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA 282.285,61
RADOVI NA II HORIZONTU I JAMA „IVA“ 485.644,07
METALNA PODRGADA I ŠINE 729.900,73
2022. GODINA  9.944.448,31
VAZDUŠNI MOTOR BMS 46 KOM 5 65.000,00
BUŠAĆI ČEKIĆ BBC KOM 5 129.000,00
RAČUNAR – mjeračka KOM 1 2.470,00
BUŠAĆI ČEKIĆ BBD  KOM 12 81.600,00
FOTOMETAR KOM 1 2.480,00
HOMOGENIZATOR KOM 1 1.750,00
JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM KOM 2 21.000,00
RAČUNAR – direkcija KOM 1 5.299,00
REŠO SA DVIJE GRIJENE PLOČE KOM 2 3.030,95
PJEŠČANO KUPATILO KOM 2 2.476,26
RAČUNAR Milojko KOM 1 2.799,00
KONUSNA DROBILICA KSD-1200T KOM 1 421.062,41
LAP TOP – direkcija KOM 1 829,00
TRAFO STANICA 35/10 KV GRADINA KOM 1 47.900,00
APARAT ZA VARENJE VARIN 2005 LCD-CEL-GEN KOM 1 962,80
JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM KOM 2 21.000,00
MAŠINA ZA PRANJE VEŠA KOM 1 52.921,79
RAČUNAR KOM 1 2.079,00
TELEVIZOR KOM 1 1.498,10
VILJUŠKAR  KOM 1 66.135,89
BUŠAĆI ČEKIĆ BBD 94W KOM 1 3.960,96
KOMPRESOR GA75P A 8,5 MEB 84148075 KOM 1 51.564,95
POCINČANA SKELA KOM 24 6.153,84
RAČUNAR (Sandra direkcija) KOM 1 1.825,14
SEPTIČKA JAMA KOM 1 3.128,21
PODZEMNI UTOVARIVAČ ZDL215 BBC 4 KOM 1 135.959,04
JAMSKI VAGON SA PETIM TOČKOM KOM 2 21.000,00
PUT ZA NOVO ODLAGALIŠTE     408.961,16
PLATO – ŠTIRC     121.006,30
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA     682.134,57
NOVO ODLAGALIŠTE     888.933,15
RADOVI NA II HORIZONTU I JAMA "IVA"     480.217,93
METALNA PODRGADA I ŠINE     1.284.077,74
2023. GODINA     5.020.217,19
Investiciona ulaganja po godinama

Investiciona ulaganja po godinama

Tabelarni prikaz strukture investicionih ulaganja po godinama
Godina Zemljište Novo odlagalište Objekti Jamska oprema Ostala oprema Radovi na odlagalištu Radovi na II horizontu i jama „Iva“ Projektno-tehnička dokumentacija Istražni radovi Ukupno
2008. 3.481.475,24 1.839.587,87 356.489,32 312.849,56 5.990.401,99
2009. 270.652,00 72.000,00 43.000,00 60.000,00 96.000,00 541.652,00
2010. 1.138.438,14 327.583,00 387.500,00 287.269,41 121.000,00 2.261.790,55
2011. 749.440,94 794.200,14 2.985.794,40 250.443,65 4.779.879,13
2012. 1.623.886,66 873.477,10 220.000,00 318.858,31 3.036.222,07
2013. 1.358.039,38 885.339,40 245.629,71 2.489.008,49
2014. 235.264,29 1.395.268,15 447.486,77 118.898,70 1.698.308,00 3.895.225,91
2015. 428.965,00 547.608,00 820.326,70 2.367.146,89 79.861,02 2.032.834,75 6.276.742,36
2016. 116.662,22 1.015.686,97 1.694.311,71 274.869,58 1.687.500,00 4.789.030,48
2017. 93.821,00 1.502.301,00 1.104.977,36 26.257,00 518.555,20 165.000,00 3.410.911,56
2018. 291.739,64 2.990.246,86 1.512.231,63 143.329,45 4.937.547,58
2019. 25.000,00 161.863,40 3.202.110,77 769.710,14 309.891,94 4.468.576,25
2020. 55.600,00 3.256.832,86 472.189,48 354.516,88 4.139.139,22
2021. 68.875,00 3.829.282,38 808.892,05 403.795,21 179.742,80 5.290.587,44
2022. 53.170,10 6.469.775,18 71.799,60 2.035.971,93 636.491,31 485.644,07 191.596,12 9.944.448,31
2023. 41.107,50 888.933,15 488.859,96 1.767.866,74 671.097,34   480.217,93 682.134,57   5.020.217,19
UKUPNO 603.842,60 7.427.583,33 5.489.093,35 28.795.939,35 13.793.623,64 3.975.400,96 4.331.781,06 1.435.473,49 5.418.642,75 71.271.380,53