Investicije

U 2021. godini u nabavku nove opreme, izgradnju i rekonstrukciju objekata investirano je 5.290.587,44 KM. Ukupna investiciona ulaganja u koncesionom periodu iznose 56.306.715,03 KM. Neka od nabavlјenih sredstava su podzemni utovarivači, kompresori, bušaći čekići, jamski vagoni, kolska vaga, mini bageri, atomski apsorber i mnoga druga.

Investiciona ulaganja po godinama

Investiciona ulaganja po godinama

U narednoj tabeli prikazana je visina i struktura investicionih ulaganja u periodu od potpisivanja Ugovora u koncesiji do kraja 2021. godine.

Tabelarni prikaz strukture investicionih ulaganja po godinama

 

Godina Zemljište Objekti Jamska oprema Ostala oprema Radovi na odlagalištu Radovi na II horizontu i jama „Iva“ Projektno-tehnička dokumentacija Istražni radovi Ukupno
2008. 3.481.475,24 1.839.587,87 356.489,32 312.849,56 5.990.401,99
2009. 270.652,00 72.000,00 43.000,00 60.000,00 96.000,00 541.652,00
2010. 1.138.438,14 327.583,00 387.500,00 287.269,41 121.000,00 2.261.790,55
2011. 749.440,94 794.200,14 2.985.794,40 250.443,65 4.779.879,13
2012. 1.623.886,66 873.477,10 220.000,00 318.858,31 3.036.222,07
2013. 1.358.039,38 885.339,40 245.629,71 2.489.008,49
2014. 235.264,29 1.395.268,15 447.486,77 118.898,70 1.698.308,00 3.895.225,91
2015. 428.965,00 547.608,00 820.326,70 2.367.146,89 79.861,02 2.032.834,75 6.276.742,36
2016. 116.662,22 1.015.686,97 1.694.311,71 274.869,58 1.687.500,00 4.789.030,48
2017. 93.821,00 1.502.301,00 1.104.977,36 26.257,00 518.555,20 165.000,00 3.410.911,56
2018. 291.739,64 2.990.246,86 1.512.231,63 143.329,45 4.937.547,58
2019. 25.000,00 161.863,40 3.202.110,77 769.710,14 309.891,94 4.468.576,25
2020. 55.600,00 3.256.832,86 472.189,48 354.516,88 4.139.139,22
2021. 68.875,00 3.829.282,38 808.892,05 403.795,21 179.742,80 5.290.587,44
Ukupno 578.440,00 4.928.433,79 24.992.100,68 12.486.034,99 3.975.400,96 3.365.919,06 561.742,80 5.418.642,75 56.306.715,03