Zaposleni radnici

Na dan 31.12.2019. u Privrednom društvu „Gross“ d.o.o. Gradiška je zaposlen 481 radnik  slјedeće kvalifikacione strukture:

SEKTOR BROJ RADNIKA VSS VŠS VKV SSS KV PK NK
Jama 252 12 0 1 63 130 6 40
Flotacija 71 7 0 0 25 31 0 8
Direkcija 19 10 1 0 8 0 0 0
Opšti poslovi 42 0 0 2 16 16 1 7
Laboratorija 17 3 0 1 8 5 0 0
Mašinska služba 62 1 0 2 9 49 1 0
Elektro služba 18 1 0 0 7 9 0 1
UKUPNO 481 34 1 6 136 240 8 56

U 2019. godini zaposlena su 33 nova radnika. Međutim, u istom periodu je došlo do prestanka radnog odnosa, po različitim osnovama (penzionisanje, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu od strane radnika i sl.) za 49 radnika. Samo u ovoj godini 20, uglavnom kvalifikovanih radnika, je penzionisano. U cilјu rješavanja nedostatka kvalifikovane radne snage i ove godine nastavlјen je proces obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika. 31 radnik je položio stručni ispit iz oblasti eksploatacije rude, 14 radnika iz oblasti prerade rude, a 4 radnika je položilo stručni ispit za nadzornika u procesu prerade rude. Tri radnika sa visokom stručnom spremom su položila stručni ispit. Posebna pažnja se posvećuje povećanju bezbjednosti na radu tako da je i ove godine vršena kontinuirana obuka svih radnika za bezbjedan i zdrav rad.

2005. godina 2012. godina 2019. godina

Rezultati obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije najbolјe se mogu vidjeti na prethodnim dijagramima. U 2005. godini dominirali su nekvalifikovani radnici, da bi u 2019. godini izrasli u privredno društvo sa najvećim brojem obrazovanih kvalifikovanih radnika.

Prosječna plata nakon oporezivanja isplaćena u 2019. godini iznosila je 1.250,68 KM što je za 175,25 KM ili 16,29% više nego u prethodnoj godini.

Prosječna plata (neto plata)

Prosječna plata (neto plata)