Zaposleni radnici

Na dan 31.12.2021. u Privrednom društvu „Gross“ d.o.o. Gradiška je zaposleno 477 radnika slјedeće kvalifikacione strukture:

SEKTOR BROJ RADNIKA VSS VŠS VKV SSS KV PK NK
Jama 250 10 0 0 58 90 47 45
Flotacija 69 7 0 0 25 25 2 10
Direkcija 17 9 1 0 7 0 0 0
Opšti poslovi 44 0 0 2 14 18 3 7
Laboratorija 17 3 0 1 10 3 0 0
Mašinska služba 60 1 0 3 7 47 1 1
Elektro služba 20 1 0 0 8 10 0 1
UKUPNO 477 21 1 6 129 193 53 64
    6,64% 0,20% 1,01% 27,77% 47,69% 3,82% 12,88%

U 2021. godini zaposleno je 69 novih radnika. Međutim, u istom periodu je došlo do prestanka radnog odnosa, po različitim osnovama (penzionisanje, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu od strane radnika i sl.), za 63 radnika tako da 31.12.2021. imamo 477 zaposlenih radnika. U cilјu rješavanja nedostatka kvalifikovane radne snage i ove godine nastavlјen je proces obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika. 36 radnika je položio stručni ispit iz oblasti eksploatacije rude i 38 radnika iz oblasti prerade rude, od toga 4 radnika je položilo stručni ispit za nadzornika u procesu prerade rude. Tri radnika sa visokom stručnom spremom su položila stručni ispit. Posebna pažnja se posvećuje povećanju bezbjednosti na radu tako da je i ove godine vršena kontinuirana obuka svih radnika za bezbjedan i zdrav rad.

2005. godina 2012. godina 2020. godina

Dijagram na dan 30.12.2021. godine

Dijagram na dan 31.12.2021. godine

Rezultati obrazovanja,  dokvalifikacije i prekvalifikacije najbolјe se mogu vidjeti na prethodnim dijagramima.  U 2005. godini dominirali su nekvalifikovani radnici, da bi izrasli u privredno društvo sa najvećim brojem obrazovanih kvalifikovanih radnika.

Starosna struktura radnika

Starosna struktura radnika je takođe jako bitan pokazatelј. Iz prethodnog dijagrama se može vidjeti da je najveći broj radnika starosti između 34 i 54 godine i da je približno isti broj radnika do 34 godine i preko 54 godine što nam govori da se vodi računa o podmlađivanju kadrova i smjeni generacija.

Prosječna plata nakon oporezivanja isplaćena u 2021. godine iznosila je 1.581,09 KM što je za 209,79 KM ili 15,30% više nego u prethodnoj godini.

Prosječna plata nakon oporezivanja

Prosječna plata nakon oporezivanja