Zaposleni radnici

Trenutno broj zaposlenih radnika je 497. U 2018. godini zaposlena su 35 nova radnika. Međutim, u ovoj godini broj penzionisanih radnika je veći nego u 2017. i 2016. godini zajedno, tako da ne možemo govoriti o ukupnom povećanju broja radnika.

Broj zaposlenih radnika

Zaposleni radnici

U cilјu rješavanja nedostatka kvalifikovane radne snage nastavlјen je proces obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika. U 2018. godini 99 radnika je prekvalifikovano i dokvalifikovano u različita rudarska i floterska zanimanja, dok su tri radnika sa visokom i tri radnika sa srednjom stručnom spremom položila stručni ispit iz oblasti rudarstva. Dva radnika sa visokom stručnom spremom položila su stručni ispit iz oblasti zaštite na radu. Posebna pažnja se posvećuje povećanju bezbjednosti na radu tako da je i ove godine vršena kontinuirana obuka svih radnika za bezbjedan i zdrav rad.

Iz slјedećih grafikona najbolјe se mogu vidjeti rezultati napora na obrazovanju radnika. U prvim godinama rada dominirali su nekvalifikovani i polukvalifikovani radnici, da bi se danas ta slika potpuno promijenila.

Kvalifikaciona struktura radnika

Kvalifikaciona struktura radnika
Kvalifikaciona struktura radnika Kvalifikaciona struktura radnika Kvalifikaciona struktura radnika