Zaposleni radnici

Na dan 31.12.2023. zaposleno je 426 radnika slјedeće kvalifikacione strukture:

SEKTOR BROJ RADNIKA VSS VŠS VKV SSS KV PK NK
Jama 203 9 0 0 48 75 37 34
Flotacija 66 7 0 0 22 24 1 12
Direkcija 18 9 1 0 8 0 0 0
Opšti poslovi 44 0 0 1 14 19 3 7
Laboratorija 17 3 0 1 10 3 0 0
Mašinska služba 61 1 0 3 8 45 1 3
Elektro služba 17 1 0 0 7 9 0 0
UKUPNO 426 30 1 5 117 175 42 56
    7,04% 0,23% 1,17% 27,46% 41,08% 9,86% 13,15%
Broj radnika po radnim jedinicama

Broj radnika po radnim jedinicama

U 2023. godini zaposleno je 16 novih radnika. Međutim, u istom periodu je došlo do prestanka radnog odnosa, po različitim osnovama (penzionisanje, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu od strane radnika i sl.) za 52 radnika. Trenutno imamo 426 zaposlenih radnika slјedeće kvalifikacione strukture: 30 radnika VSS, 1 radnik VŠS, 5 VKV radnika, 117 radnika SSS, 175 KV radnika, 42 PK radika i 56 NK radnika.  U cilјu rješavanja nedostatka kvalifikovane radne snage i ove godine nastavlјen je proces obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika. 6 radnika je položilo stručni ispit iz oblasti eksploatacije rude, a 9 radnika iz oblasti prerade rude. Posebna pažnja se posvećuje povećanju bezbjednosti na radu tako da je i ove godine vršena kontinuirana obuka svih radnika za bezbjedan i zdrav rad. Ali sve to nije dovolјno da bi riješili konstantan problem nedostatka radne snage. Stariji, iskusni radnici odlaze u penziju, a vrlo teško, i pored svih stimulativnih mjera, možemo privući mlađe radnike za rad u rudarskim zanimanjima. Pokušavamo problem da riješimo angažovanjem podizvođača i radne snage iz okruženja ali to još uvijek nije dovolјno da bi nedostatak radne snage bio kontinuirano riješen. Ove godine imamo najmanji broj radnika, konkurs za prijem nove radne sanage je stalno otvoren, povećali smo platu koja je znatno veća od prosječne, nudimo obezbijeđen smještaj i ishranu u našim objektima, program prekvalifikacije i dokvalifikacije otvara mogućnost za napredovanje u poslu ali sve to nije dovolјno da bi privukli potreban broj radnika. Plašimo se da će ostvarenje plana za nerednu godinu biti direktno ugroženo nedostatkom potrebne radne snage i da ćemo biti primorani da smanjimo obim proizvodnje.

Problem koji je poslјednjih godina veoma izražen je veliki broj radnika koji zbog bolesti dobije promjenu radnog mjesta. Iako, u saradnji sa sindikatom,  želimo da pronađemo odgovarajuća radna mjesta na kojima bi radnik obavlјao poslove kako je to svojim rješenjem komisija za ocjenu radne sposobnosti naložila, zbog prorode rudarske djelatnosti nije moguće naći radno mesto na kojem radnik ne smije dugo da stoji, dugo da hoda, da hoda po neravnom terenu, da čuči i kleči i slično.  Do sada smo uspijevali da riješimo ovakve probleme ali sa pojavom sve većeg broja radnika koji dobiju promjenu radnog mjesta to postaje nemoguće, ne zbog nerazumijevanja poslodavaca i sindikata, nego je rješenje potpuno izvan naše kontrole. Komisija vraća na posao radnike koji zaista nisu sposobni za rad i obavezuje poslodavca da im nađe odgovarajuće radno mjesto koje u rudarstvu ne postoji. Još uvijek nismo našli adekvatno rješenje ovog problema.

2005. godina 2012. godina 2020. godina

2021. godina 2022. godina 2023. godina

Rezultati obrazovanja,  dokvalifikcije i prekvalifikacije najbolјe se mogu vidjeti na prethodnim dijagramima.  U 2005. godini dominirali su nekvalifikovani radnici, da bi izrasli u privredno društvo sa najvećim brojem obrazovanih kvalifikovanih radnika.

Službe Godine Broj radnika Starosna struktura
Jama 9185 198 46,39
Mašinska 2746 60 45,77
Elektro 607 15 40,47
Flotacija 2631 65 40,48
Laboratorija 816 17 48,00
Opšti poslovi 2219 44 50,43
Direkcija 1259 25 50,36
Ukupno: 19463 424 45,90

Starosna struktura radnika

Starosna struktura radnika je takođe veoma bitan pokazatelj. Iz prethodnog dijagrama se može vidjeti da je prosječna starost radnika 45,90 godina što nam govori da se vodi računa o podmlađivanju kadrova i smjeni generacija.

Prosječna neto plata isplaćena u 2023. iznosila je 1.950,96 KM što je za 10,74% više nego u prethodnoj godini.

Prosječna neto plata

Prosječna neto plata