Rezultati

Proizvodni plan za 2021. godinu je je viši u odnosu na ostvarenu proizvodnju u 2020. godini ali je ipak niži u odnosu na prethodne rekordne godine jer smo planirali posebnu pažnju posvetiti pripremi novih otkopnih blokova što iziskuje velike materijalne troškove, a kratkoročno ne dovodi do proizvodnje rude, ali bez pripreme novih otkopnih blokova nema kontinuirane proizvodnje u narednom periodu. Od planiranih 292.000 tona rude proizveli smo 292.027 tona rude što je nešto više od planirane proizvodnje.

Proizvodnja rovne rude

Proizvodnja rovne rude

Globalna pandemija izazvana virusom korona značajno je i višestruko uticala na naše poslovanje. Pravovremenom primjenom mjera zaštite i postupanja u uslovima pandemije izazvane virusom COVID-19 uspjeli smo da maksimalno smanjimo uticaj pandemije na poslovanje. Zbog prevencije i mjera sprečavanja širenja zaraze imali smo veliki broj odustvovanja sa posla, čak 1.400 (hilјadučetristo) izgublјenih dnevnica u 2021. godini, što nije moglo proći bez uticaja na proces proizvodnje. Informisali smo radnike o značaju vakcinacije za zaustavlјanje pandemije i organizovali vakcinaciju za sve zainteresovane radine u susjednoj opštini Ljubovija, Republika Srbija. Ukupno je vakcinisano 136 radnika ili 28,63%. Kod 227 radnika ili 47,59% detektovana su antitijela što znači da su stekli imunitet na korona virus. Naš cilј je, u što kraćem roku, steći kolektivni imunitet na nivou Društva.

U narednoj tabeli prikazana je proizvodnja rude u koncesionom periodu sa svim bitnim parametrima koji određuju kvalitet koncentrata olova i koncentrata cinka kao naših finalnih proizvoda. Takođe, prikazana je i ukupna proizvodnja rude, prosječan sadržaj metala u rudi, prosječno iskorištenje, prosječan kvalitet koncentrata i ukupna proizvodnja koncentrata olova i koncentrata cinka u periodu od 2007-2021. godine.

Godina Prerada suve rude Sadržaj metala Kvalitet koncentrata Iskorištenje koncentrata Proizvodnja koncentrata (wmt) Prodato koncentrata (wmt)
(t) Pb (%) Zn (%) Pb (%) Zn (%) Pb (%) Zn (%) Pb (t) Zn (t) Pb (t) Zn (t)
2007 93106,70 3,20 2,45 72,78 47,58 94,51 84,85 4198,38 4536,28 4374,88 5186,96
2008 190586,00 2,21 2,25 69,48 47,47 89,7 84,96 5915,06 8544,15 6003,06 8594,98
2009 106574,80 2,57 2,92 70,22 49,03 90,01 84,46 3801,04 5977,96 3787,36 5913,08
2010 192751,67 2,22 2,76 71,97 49,46 90,13 84 5817,46 10028,56 5642,46 9393,56
2011 214056,52 2,24 3,02 71,14 49,55 90,53 86,28 6604,76 12412,80 6618,26 12213,28
2012 240020,58 2,19 2,99 69,64 50,19 90,05 83,56 7293,2 13252,42 7210,20 13651,42
2013 286850,68 2,09 3,07 70,28 49,91 89,72 83,56 8321,68 16350,00 8101,68 16350,00
2014 304256,73 2,07 2,85 72,32 51,08 90,84 84,98 8561,00 16007,00 8201,00 15349,00
2015 323731,07 2,09 2,9 71,93 50,5 90,59 84,86 9257,00 17504,00 9700,00 17300,00
2016 333000,00 2,01 2,81 73,33 50,48 91,22 84,87 8994,00 17504,00 9141,00 17646,00
2017 347500,00 1,99 2,82 72,24 50 90,61 84,8 9330,00 18353,00 9600,00 19184,00
2018 356000,00 2,02 2,79 71,75 49,65 90,79 85,12 9856,00 18826,7 9600,00 19212,7
2019 362026,00 2,11 2,70 73,96 50,35 90,62 84,79 10039,00 18186,00 9750,00 5250,00
2020 281087,35 2,21 2,54 74,85 50,17 91,94 84,7 8157,00 13176 8325 24250
2021 292026,77 2,20 2,65 73,81 50,69 91,66 85,61 8547,00 14426 8300 15200
Ukupno 3923574,87 2,15 2,78 71,98 49,74 90,81 84,74 114692,58 205084,87 114354,90 204694,98

Radi bolјe preglednosti dat je i grafički prikaz kretanja kvaliteta rude i koncentrata, prerade i prodaje koncentrata  u periodu od 2007. do kraja 2020. godine.

Prerada rude 2007-2021. godina

Sadržaj metala u rudi 2007-2021. godina

Sadržaj metala u rudi 2007-2021. godina

Sadržaj metala u rudi 2007-2021. godina

Kvalitet koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Kvalitet koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Proizvodnja vlažnog koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Proizvodnja vlažnog koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Prodaja vlažnog koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Prodaja vlažnog koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Iskorištenje koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Iskorištenje koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina