Rezultati

„Gross“ d.o.o. Gradiška bilježi konstantan rast prihoda od svoga osnivanja, sa izuzetkom u 2009. godini, što je bila posljedica globalne svjetske ekonomske krize. Zatvaranje topionica u Evropi imalo je direktan uticaj na poslovanje kompanije pa u 2009. godini imamo osjetan pad prihoda. Oporavkom svjetske ekonomije kompanija nastavlja rad sa punim kapacitetima što dovodi do povećanja proizvodnje i prihoda kompanije, taj trend se nastavlja i u 2016. godini u kojoj smo ispunili ambiciozan plan postavljen na početku godine. U 2017. godini ostvarena je rekordna proizvodnja od 347 500 tona rovne rude. U poređenju sa planiranom količinom za 2017. godinu od 333 000 tona rovne rude plan je premašen za 4,35%. I u 2018. godini postavili smo ambiciozne ciljeve kako u pogledu količine proizvedene rude, tako i u povećanju ekonomičnosti poslovanja.

Kretanje prihoda i rashoda

Proizvodnja rovne rude