Rezultati

„Gross“ d.o.o. Gradiška bilježi konstantan rast prihoda od svoga osnivanja, sa izuzetkom u 2009. godini, što je bila posljedica globalne svjetske ekonomske krize. Zatvaranje topionica u Evropi imalo je direktan uticaj na poslovanje kompanije pa u 2009. godini imamo osjetan pad prihoda. Oporavkom svjetske ekonomije kompanija nastavlja rad sa punim kapacitetima što dovodi do povećanja proizvodnje i prihoda kompanije, taj trend se nastavlja i u 2016. godini u kojoj smo ispunili ambiciozan plan postavljen na početku godine.

Kretanje prihoda i rashoda

Proizvodnja rovne rude