Osnovni podaci

Pun naziv: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge „Gross d.o.o” Gradiška.
Skraćeno ime: Gross d.o.o. Gradiška
Registracija: Okružni privredni sud u Banja Luci
Registarski broj: 057-0-Reg-18-001018
Matični broj: 01990012
PIB: 402115510008
PDV: 4402115510008
Datum registracije: 01.04.2005.

Adresa: Vidovdanska br. 15, 78400 Gradiška
Poslovna jedinica Društva:
„Gross d.o.o.” Gradiška – PJ Srebrenica
Adresa: Sase b.b. (Rudnik olova i cinka Srebrenica),
75 430 Srebrenica

Osnovna djelatnost Društva:
Vađenje ostalih ruda obojenih metala (07.29)
Osnivači Društva:
„MINECO“ Ltd.             66,67 %  (http://www.minecogroup.com)
„Rooster Corp OÜ“     23,33 %
Gennady Nazarenko  10,00 %

Lice ovlašteno za zastupanje:
Predsjednik upravnog odbora: Jelena Petrić

Žiro-računi Društva kod komercijalnih banaka:

  • Nova Banka: 5550060019631263
  • Hypo alpe adria banka: 5520020001786608
  • Balkan investment banka: 5685031100003579
  • Unicredit banka: 5517902219885811
  • Raiffeisen bank: 1610450062010003

„Gross“ d.o.o. prepoznaje i razumije važnost ulaganja u razvoj i obrazovanje svojih zaposlenih, stoga svojim radnicima omogućava raznolike i brojne edukativne programe koji odgovaraju individualnom razvoju pojedinca te specifičnim potrebama poslovanja. Brigom o ličnom razvoju pojedinca i timova osiguravamo kontinuitet rasta kompanije i njen dalji napredak. Uz povećanje obima proizvodnje iz godine u godinu vršeno je konstantno i zapošljavanje radnika svih profila pa zaključno sa 31.12.2017. godine prirast broja zaposlenih i  strukturu zaposlenih u kompaniji Gross d.o.o. možemo prikazati graficima.

Prosječan broj zaposlenih u periodu od 2005. do 2017. godine

Obrazovna struktura zaposlenih od 2005. do 2017. godine

Obrazovna struktura zaposlenih u 2017. godini