Rekultivacija

Flotacijsko odlagalište prije rekultivacije

Flotacijsko odlagalište prije rekultivacije

Flotacijsko odlagalište poslije rekultivacije 2012. godina

Flotacijsko odlagalište poslije rekultivacije 2012. godina

Flotacijsko odlagalište poslije rekultivacije 2013. godina

Flotacijsko odlagalište poslije rekultivacije 2013. godina

Flotacijsko odlagalište poslije rekultivacije 2014. godina

Flotacijsko odlagalište poslije rekultivacije 2014. godina

Flotacijsko odlagalište poslije rekultivacije 2015. godina

Flotacijsko odlagalište poslije rekultivacije 2015. godina

Flotacijsko odlagalište poslije rekultivacije 2020. godina

Flotacijsko odlagalište poslije rekultivacije 2020. godina

Flotacijsko odlagalište poslije rekultivacije 2023. godina

Flotacijsko odlagalište poslije rekultivacije 2023. godina