Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gross d.o.o. Gradiška, P.J. Srebrenica

Preduzeće „Gross“ društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge iz Gradiške osnovano je 01.04.2005. godine i upisano u registarski uložak Osnovnog suda u Banja Luci (oznaka i broj rješenja U/I 2445/04). Matični broj Društva 01990012, JIB 4402115510008. Osnovna djelatnost društva je bila spolnjnotrgovinski promet.
02.12.2005. godine Društvu rješenjem Ministarstva privrede, energetike i razvoja odobrena je eksploatacija rude olova i cinka u Srebrenici i počinje da se bavi proizvodnjom i preradom rude olova i cinka.  Dana, 26.11.2007. godine preduzeće „Gross“ d.o.o. Gradiška potpisuje Ugovor o koncesiji za istraživanje, eksploataciju i preradu rude olova i cinka sa Vladom Republike Srpske na ležištima „Srebrenica“, „Srebrenica II“, „Kazani“ i „Vitlovac“ opština Srebrenica.

Na dan 16.1.2017. godine „Gross“ d.o.o. zapošljava  527 radnika.

 

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte nas.

Kontakt