Slide thumbnail
Slide background

Gross d.o.o. Gradiška, P.J. Srebrenica

Preduzeće „Gross“ društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge iz Gradiške osnovano je 01.04.2005. godine i upisano u registarski uložak Osnovnog suda u Banja Luci (oznaka i broj rješenja U/I 2445/04). Matični broj Društva 01990012, JIB 4402115510008. Osnovna djelatnost društva je bila spolnjnotrgovinski promet.
02.12.2005. godine Društvu rješenjem Ministarstva privrede, energetike i razvoja odobrena je eksploatacija rude olova i cinka u Srebrenici i počinje da se bavi proizvodnjom i preradom rude olova i cinka.  Dana, 26.11.2007. godine preduzeće „Gross“ d.o.o. Gradiška potpisuje Ugovor o koncesiji za istraživanje, eksploataciju i preradu rude olova i cinka sa Vladom Republike Srpske na ležištima „Srebrenica“, „Srebrenica II“, „Kazani“ i „Vitlovac“ opština Srebrenica.

Na dan 16.1.2017. godine „Gross“ d.o.o. zapošljava  527 radnika.

 

 

 

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte nas.

Kontakt