Gross d.o.o. Gradiška, P.J. Srebrenica

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge „Gross“ d.o.o. Gradiška osnovano je 01.04.2005. godine i upisano u registarski uložak Osnovnog suda u Banjoj Luci (oznaka i broj rješenja U/I 2445/04). Matični broj Društva je 01990012, a JIB 4402115510008. Osnovna djelatnost Društva je bila spolјnotrgovinski promet.

02.12.2005. godine Društvu je rješenjem Ministarstva privrede, energetike i razvoja odobrena eksploatacija rude olova i cinka u Srebrenici i počinje da se bavi proizvodnjom i preradom rude olova i cinka. Dana, 26.11.2007. godine „Gross“ d.o.o. Gradiška potpisuje Ugovor o koncesiji za istraživanje, eksploataciju i preradu rude olova i cinka sa Vladom Republike Srpske na ležištima „Srebrenica“, „Srebrenica II“, „Kazani“ i „Vitlovac“ opština Srebrenica.

Na dan 31.12.2023. godine zapošlјava 426 radnika.

 

 

Ponosni smo jer smo završili proces sertifikacije CO2 otiska, u skladu sa Međunarodnim EPD sistemom prema ao ISO 14025, ISO/TS 14027, ISO 14040, ISO 14044, OSO 14067 i takođe sa evropskim standardom EN 15804 (A1 i A2) kao i ISO 21930.

Predstavlјamo naš EPD
https://environdec.com/library/epd9142 ili

 

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte nas.

Kontakt