Interesantni podaci

U sklopu svakodnevnog monitoringa i planiranja proizvodnje vrše se i mjerenja temperature vazduha, brzine vjetra, količina padavina, seizmološka mjerenja i slično.

Slijedi pregled i poređenje izmjerenih temperatura i padavina za 2021. godinu.

NAJHLADNIJI DAN U GODINI 13.02.2021. ⁰C
7h 14h 21h srednja
-9 -5 -9 -8.0
NAJTOPLIJI DAN U GODINI 14.07.2021. ⁰C
7h 14h 21h srednja
20 35 27 27
NAJHLADNIJA DEKADA U GODINI 10.01.-20.01.2021. ⁰C
7h 12h 21h srednja
-4.8 1 -3.6 -3
NAJTOPLIJA DEKADA U GODINI 21.07.-31.07.2021 ⁰C
7h 12h 21h srednja
17.3 30.9 22.3 23
NAJHLADNIJI MJESEC U GODINI I ⁰C
7h 12h 21h srednja
-0.6 3.9 -0.1 1
NAJTOPLIJI MJESEC U GODINI VII ⁰C
7h 12h 21h srednja
18.2 29.2 21.6 23
Srednјe dnevne temperature u januaru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u januaru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u julu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u avgustu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u avgustu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u julu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u septembru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u septembru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u oktobru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u oktobru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u novembru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u novembru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u decembru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u decembru 2021. godine

Srednјe mjesečne temperature u 2021. godini

Srednјe mjesečne temperature u 2021. godini

Poređenje sunčanih dana 2015-2021. godina

Poređenje sunčanih dana 2015-2021. godina

Poređenje kišnih dana 2015-2021. godina

Poređenje kišnih dana 2015-2020. godina

Poređenje snježnih dana 2015-2021. godina

Poređenje snježnih dana 2015-2020. godina

Poređenje temperatura ispod nula stepeni 2015-2021. godina

Poređenje temperatura ispod nula stepeni 2015-2021. godina

Protok vode na flotacijskom odlagalištu je jako bitan parametar tako da se svakodnevno vrše mjerenja i kontrola protoka vode na 13 mjernih tačaka. Slijedi tabelarni pregled protoka vode i rezultati mjerenja na mjernim mjestima.

Datum mjerenja Dotok (m³/s) Zahvat (m³/s) Količina padavina-kišnica (l/m²) Temperatura (°C)
Januar 0,2248 0,1386 110,6 0
Februar 0,2551 0,1588 24,8 0
Mart 0,2564 0,1558 82,6 2
April 0,2599 0,1578 63,9 13
Maj 0,2298 0,1512 69,4 16
Jun 0,234 0,1568 24,1 20
Jul 0,2343 0,1594 113,6 23
Avgust 0,2418 0,1654 55,1 21
Septembar 0,2322 0,1624 43,6 14
Oktobar 0,2701 0,1693 81,4 10
Novembar 0,3283 0,1999 188,9 7
Decembar 0,3061 0,1944 120,01 2