Interesantni podaci

U sklopu svakodnevnog monitoringa i planiranja proizvodnje vrše se i mjerenja temperature vazduha, brzine vjetra, količina padavina, seizmološka mjerenja i slično.

Slijedi pregled i poređenje izmjerenih temperatura i padavina u periodu od 2015. do 2019. godine.

Srednјe dnevne temperature u januaru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u januaru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2019. godine

Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina

Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina
Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina
Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina
Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina
Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina

Sunčani dani

Sunčani dani

Kišni dani

Kišni dani

Snježni dani

Snježni dani

Srednje mjesečne temperature u 2018. godini

Srednje mjesečne temperature u 2018. godini

Ukupna količina padavina 2015 – 2018. godina

Ukupna količina padavina 2015 - 2018. godina

Količine padavina po mjesecima za 2015,2016, 2017 , 2018 i 2019 godinu (l/m²)
2015. godina 2016. godina 2017.godina 2018.godina 2019.godina
Mjesec Količina padavina (l/m²) Količina padavina (l/m²) Količina padavina (l/m²) Količina padavina (l/m²) Količina padavina (l/m²)
Januar 21,7 13,3 0 72,5 82,4
Februar 36,1 79,7 53,7 76,8 68
Mart 163,1 115,4 61,6 79,9 40,5
April 46,4 87,6 117,6 50,1 111,4
Maj 72 95,7 162,2 28 106,1
Jun 167,2 165,9 85,1 170,6 69,5
Jul 17,1 70,3 69,1 171,8 0
Avgust 69,5 177,8 43,4 39 0
Septembar 74,6 52,3 74,7 62,3 0
Oktobar 63,6 94,7 124,1 34 0
Novembar 86,1 95,7 71,8 47,3 0
Decembar 1 10 45,4 52,8 0
Ukupno 818,4 1058,4 908,7 885,1 477,9

Količine padavina po mjesecima za 2015,2016, 2017 , 2018 i 2019 godinu (l/m²)

Januar 2015-2018. godine Februar 2015-2018. godine
Mart 2015-2018. godine April 2015-2018. godine
Maj 2015-2018. godine Juni 2015-2018. godine
Juli 2015-2018. godine Avgust2015-2018. godine
Septembar 2015-2018. godine Oktobar 2015-2018. godine
Novembar 2015-2018. godine Decembar 2015-2018. godine