Interesantni podaci

U sklopu svakodnevnog monitoringa i planiranja proizvodnje vrše se i mjerenja temperature vazduha, brzine vjetra, količina padavina, seizmološka mjerenja i slično.

Slijedi pregled i poređenje izmjerenih temperatura i padavina u periodu od 2015 do 2019. godine.

Najhladniji dan u godini 26.1.2019 °C
7h 14h 21h srednja
-4 -1 -8 -5,3
NAJTOPLIJI DAN U GODINI 12.8.2019 °C
7h 14h 21h srednja
20 33,5 25 26
Srednјe dnevne temperature u januaru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u januaru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u julu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u julu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u avgustu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u avgustu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u septembru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u septembru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u oktobru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u oktobru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u novembru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u novembru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u decembru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u decembru 2019. godine

Srednјe mjesečne temperature u 2019. godini

Srednјe mjesečne temperature u 2019. godini

Poređenje sunčanih dana 2015-2019. godina

Poređenje sunčanih dana 2015-2019. godina

Poređenje kišnih dana 2015-2019. godina

Poređenje kišnih dana 2015-2019. godina

Poređenje snježnih dana 2015-2019. godina

Poređenje snježnih dana 2015-2019. godina