Interesantni podaci

U sklopu svakodnevnog monitoringa i planiranja proizvodnje vrše se i mjerenja temperature vazduha, brzine vjetra, količina padavina, seizmološka mjerenja i slično.

Slijedi pregled i poređenje izmjerenih temperatura i padavina u periodu od 2015. do 2019. godine.

Srednјe dnevne temperature u januaru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u januaru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2019. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2019. godine

Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina

Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina
Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina
Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina
Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina
Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina Srednјe mjesečne temperature 2015 – 2018. godina

Sunčani dani

Sunčani dani

Kišni dani

Kišni dani

Snježni dani

Snježni dani

Srednje mjesečne temperature u 2018. godini

Srednje mjesečne temperature u 2018. godini

Ukupna količina padavina 2015 – 2018. godina

Ukupna količina padavina 2015 - 2018. godina