Vijesti

PRVI RUDARSKO-GEOLOŠKI FORUM

U organizaciji našeg privrednog društva, a pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvo nauke i tehnologije), Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u Rudniku olova i cinka Sase – Srebrenica („Gross“ d.o.o. Gradiška) u periodu od 13. do 15. maja 2015. godine, održaće se I Rudarsko-geološki forum „Srebrenica 2015“ – Konferencija iz oblasti rudarstva i geologije sa međunarodnim učešćem pod nazivom: „Stanje i dalji pravci razvoja sa posebnim osvrtom na privatizaciju, koncesionarstvo i legislativu“.

Forum će otvoriti Ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske Petar Đokić i NJ.E. Edvard Ferguson, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.

Cilj održavanja Foruma je da se doprinese cjelovitom sagledavanju stanja i dalji razvoj rudarstva i geologije, sa posebnim osvrtom na rezultate privatizacije, koncesionarstva i rudarsko-geološke legislative.

U radu Foruma učestvovaće eminentni stručnjaci iz oblasti rudarstva i geologije iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i inostranstva.

Jedan od povoda organizovanja Foruma je i obilježavanje deset godina uspješnog rada našeg privrednog društva („Gross“ d.o.o. Gradiška – Rudnik olova i cinka Sase Srebrenica).

Ostale vijesti

Adresa

Gross d.o.o. Gradiška
Vidovdanska br. 15
78400 Gradiška

Telefon

+387 56 410 694
+387 56 411 039