Vijesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – 2

Nakon što je na odlagalištu flotacijske jalovine, zbog velikih količina vode nastale padavinama i otapanjem snijega, došlo do prelivanja manje količine jalovine iz taložnog prostora u akumulacioni prostor tehnološke vode, a potom iz istog u hidroevakuacioni kanal, „Gross“ d.o.o. Gradiška PJ Srebrenica, organizujući ekipe za vanredne situacije, blagovremeno je reagovalo i aktiviralo svu raspoloživu tehniku, ljudstvo i opremu da saniraju nastali problem.

Poslije uspostavljanja potpune kontrole nad situacijom i ponovog stavljanja međutaložnih nasipa u funkciju, preduzimamo neophodni korake na umanjenju eventualne štete i obezbjeđivanju uslova za nastavak radova, kao što su građevinska i tehnološka stabilizacija prelivnih nasipa, koja bi obezbijedila filtraciju prelivne vode. Paralelno s tim radimo na obezbjeđenju tehničkih mogućnosti za čišćenje jezera tehnološke vode.

Posebno napominjemo da ovo ne može imati nikakve ekološke posljedice, jer se radi o jalovini i neotrovnim materijama iz kojih je odstranjeno sve što bi moglo negativno uticati na okolinu, te iz tih razloga molimo građane, posebno Mjesne zajednice Sase da imaju razumijevanje za nastali problem, jer radimo sve što je u našoj moći da isti u najkraćem mogućem roku u potpunosti riješimo.

Naše ekipe zadužene za čišćenje na terenu:

 

Akcident u potpunosti saniran:

Ostale vijesti

Adresa

Gross d.o.o. Gradiška
Vidovdanska br. 15
78400 Gradiška

Telefon

+387 56 410 694
+387 56 411 039