Vijesti

Одржана Јавна консултација о радној верзији Уредбе о управљању рударским отпадом

У организацији Министарства енергетике и рударства Републике Српске, данас су у просторијама „Гросс“ д.о.о. Градишка ПЈ Сребреница у Сребреници одржане јавне консултације на тему радне верзије Уредбе о управљању рударским отпадом.

Привредна друштва и концесионари који су присуствовали консултацијама имали су прилику да дају своје коментаре и сугестије, а том приликом су дали подршку за уређење ове материје, којом се комплетира правни оквир у вези са рударским отпадом у Републици Српској.

Предметном уредбом се утврђују услови и поступак издавања употребне дозволе за управљање рударским отпадом. Сврха је утицање на смањење стварања рударског отпада, његова поновна употреба, рециклирање и, на крају, правилно одлагање. Управљање рударским отпадом се мора вршити у складу са планом и најбољим расположивим техникама те без икаквог или са минималним утицајем на животну средину. Jавне расправе имају за циљ укључити јавност у рану фазу одлучивања о правном оквиру којим се на транспарентан начин управља рударским отпадом. У наредном периоду ће бити одржане јавне консултације и у неким другим градовима Републике Српске.

 

https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/media/vijesti/Pages/KonsultacijeUredbaRudarskiOtpad.aspx

Ostale vijesti

Adresa

Gross d.o.o. Gradiška
Vidovdanska br. 15
78400 Gradiška

Telefon

+387 56 410 694
+387 56 411 039