Vijesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – 4

Situacija oko akcidenta na odlagalištu flotacijske jalovine riješena je nekoliko časova nakon što je, zbog obilnog priliva površinskih i bujičnih voda od padavina i otapanja snijega na dva prelivna mjesta taloženja, došlo do prelivanja izvjesne količine jalovinskog materijala.

Kompanija Gross je, angažovanjem svojih radnika, mašina i tehnike, reagovala hitno i po proceduri sprečavanja preliva materijala u kanal Dimnićkog potoka i sanirala prelivna mjesta, čime je situacija riješena.

Nakon toga se pristupilo poslovima čišćenja nanesenog materijala iz korita Dimnićkog potoka i jezera tehnološke vode. Taj posao se nastavlja do potpunog uređenja i vraćanja istih u prvobitno stanje.

Važno je napomenutu da je situacija, nastala isključivo djelovanjem prirode (otapanje snijega, bujične i podzemne vode), u potpunosti stavljena pod kontrolu i da je zaustavljeno svako dalje prelivanje jalovinskog materijala u vodotok Dimnićkog potoka, te da nema mjesta panici da se radi o bilo kakvoj ekološkoj katastrofi.

Kompanija Gross se zahvaljuje svima koji su u predhodna dva dana bili zainteresovani za novonastali problem i ponudili svoju pomoć.

 

Ostale vijesti

Adresa

Gross d.o.o. Gradiška
Vidovdanska br. 15
78400 Gradiška

Telefon

+387 56 410 694
+387 56 411 039