Vijesti

Финансирање наставe у природи

На молбу родитеља чија дјеца похађају Подручно одјељење у Сасама „Прве основне школе“ Сребреница, привредно друштво „Гросс“ д.о.о. Градишка ПЈ Сребреница финансира наставу у природи ових ученика на планини Јахорини.

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања – у климатски погодном мјесту из здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога.

Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета и других ваннаставних активности. Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма наставних предмета из којих се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. У самим наставним програмима за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада (природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура, моја околина…).

Надамо се да ће овај наш скромни допринос унијети још мало радости у животе ове дјеце која наставу похађају у комбинованом одјељењу и у релативно тешким условима.

Ostale vijesti

Adresa

Gross d.o.o. Gradiška
Vidovdanska br. 15
78400 Gradiška

Telefon

+387 56 410 694
+387 56 411 039