Vijesti

Udahnimo rijekama život

U saradnji sa sportsko-ribolovačkim društvom „Drina“ organizovali smo poribljavanje rijeke Drine i Dimičke rijeke potočnom pastrmkom.

Dana 3. decembra 2014. godine u saradnji sa sportsko-ribolovačkim društvom „Drina“ pušteno je 13000 komada mlađi riječne pastrmke. Poribljavanje je izvršeno na tri lokaliteta Sikirići, Most i Rajska plaža gdje je u rijeku Drinu pušteno 12500 komada potočne pastrmke dužine od 10 do 12 centimetara. Istovremeno je po prvi put izvršeno i poribljavanje Dimičke rijeke sa 500 komada mlađi potočne pastrmke. Na ovaj način u saradnji sa lokalnim ekološkim, sportskim i turističkim organizacijama nastavljamo da propagiramo eko-turizam u Podrinju.

 

 

Ostale vijesti

Adresa

Gross d.o.o. Gradiška
Vidovdanska br. 15
78400 Gradiška

Telefon

+387 56 410 694
+387 56 411 039