Vijesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – 6

„Gross“ d.o.o. Gradiška PJ Srebrenica, angažovanjem svojih radnika, mašina i tehnike, 24 časa dnevno radi na čišćenju materijala nanesenog poslije akcidenta od 24.03.2018. godine.

Nakon završetka radova na samom flotacijskom odlagalištu i čišćenja hidroevakuacionog kanala, danas su započeti radovi na čišćenju korita Saške rijeke, sve do njenog ulivanja u Drinu.

Naše ekipe zadužene za čišćenje na terenu:

Plan mjera i aktivnosti predočen je predstavnicima Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Srebrenica, koji su dali nesebičnu podršku svim aktivnostima.

Ostale vijesti

Adresa

Gross d.o.o. Gradiška
Vidovdanska br. 15
78400 Gradiška

Telefon

+387 56 410 694
+387 56 411 039