Vijesti

SVEČANA PROSLAVA DANA RUDARA

U novoizgrađenoj sali za svečanosti,  koja se nalazi u krugu našeg rudnika priređena je svečanost povodom Dana rudara 17. decembra.

Nakon slavskog ručka Predsjednik Upravnog odbora Jelena Petrić uručila je nagrade za 12 najboljih rudara i radnika organizacionih jedinica, koje su njihove radne kolege izabrale i predložile za priznanja.

Nagrađeni radnici u 2014. godini su:

 • smjena „A“: radnik  Vjekoslav Erdelić
 • smjena „B“: radnik  Nenad Milošević
 • smjena „C“: radnik  Željko Neđić
 • smjena „D“: radnik  Dragan Cvijić
 • „SPS“ smjena: radnik Živorad Balčaković
 • sektor Flotacija: radnik Dobrisav Milovanović
 • sektor Opštih poslova: radnik Miroslav Golub
 • sektor Mašinsko održavanje: radnik Milan Grujičić
 • sektor Ispitna laboratorija: radnik  Siniša Maleš
 • sektor Elektro održavanje: radnik Njegoš Ilić
 • sektor Direkcija radnik: Stojka Cvjetinović

 

Poseban ambijent  svečanosti dali su predstavnici rudara koji su nosili svečana rudarska odijela specijalno napravljena za ovu svečanu priliku.

Ostale vijesti

Adresa

Gross d.o.o. Gradiška
Vidovdanska br. 15
78400 Gradiška

Telefon

+387 56 410 694
+387 56 411 039