Vijesti

ОБУКА ИЗ ЗБРИЊАВАЊА ПРЕХОСПИТАЛНИХ ТРАУМА, ЗАУСТАВЉАЊА КРВАРЕЊА И ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ

У привредном друштву „Гросс“ д.о.о. Градишка ПЈ Сребреница наставља се позитивна пракса одржавања обука из области прехоспиталног збрињавања траума (ПХТЛС), заустављања крварења („stop bleeding“) и пружања прве помоћи и хитне медицинске помоћи.

Обука је намијењена радницима нашег привредног друштва, а спроводе је лиценцирани инструктори Ресусцитационог Савјета Републике Српске (РЕСС РС) и запослени Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

Обуку ће проћи 55 радника, након чега ће бити извршена провјера стеченог знања из ове области.

Радници који успјешно заврше обуку и положе испит, добиће одговарајући сертификат и биће обучени за пружање прве помоћи, хитне медицинске помоћи, збрињавања прехоспиталних траума, базичне реанимације и заустављања крварења у рударској јами и ван ње.

Овакав вид практичног стицања знања из ових области је од велике важности за наше привредно друштво, поготово због чињенице да смо неколико километатара удаљени од најближих здравствених установа и да се бавимо подземном експлоатацијом, те се збрињавање повријеђених радника базира на спремности и знању очевидаца да брзо реагују до доласка стручне медицинске помоћи, као и да се едукацијом из заустављања крварења, ПХТЛС, хитне помоћи и збрињавања срчаног застоја доприноси повећању процента преживљавања повријеђених и смањивању стопе инвалидитета, те спречавању трајне онеспособљености од повреда на раду.

Ostale vijesti

Adresa

Gross d.o.o. Gradiška
Vidovdanska br. 15
78400 Gradiška

Telefon

+387 56 410 694
+387 56 411 039