Fudbal

U sklopu druge faze rekultivacije jalovinskog odlagališta izgrađen je sportsko rekreativni centar, u kome se nalazi teren za futsal koji ima svrhu unapređenja sportskog i društvenog života kako mjesne zajednice Sase, tako i samih opština Srebrenica i Bratunac. U svrhu popularizacije sportsko rekreativnog centra i futsal-a, do sada održana su tri turnira, dva prvomajska turnir i jesenje radničke sportske igre. Na prvom turniru učešće je uzelo devet ekipa, dok se za jesenji turnir prijavila i deseta ekipa, Direkcija. Na ovogodišnjem prvomajskom turniru 2015. godine učestvovalo je deset ekipa, a najuspiješnija je bila ekipa Elektro službe. Dvije najuspješnije ekipe do sada su: Flotacija, koja je osvojila jesenje radničke sportske igre 2014. godine i Elektro služba koja je osvojila dva prvomajske turnire 2014. i 2015. godine.