Zaposleni radnici

Na dan 31.12.2020. u Privrednom društvu „Gross“ d.o.o. Gradiška je zaposlen 471 radnik slјedeće kvalifikacione strukture:

SEKTOR BROJ RADNIKA VSS VŠS VKV SSS KV PK NK
Jama 245 12 0 0 60 125 6 42
Flotacija 70 7 0 0 27 29 0 7
Direkcija 19 10 1 0 8 0 0 0
Opšti poslovi 43 0 0 2 16 17 1 7
Laboratorija 17 3 0 1 8 5 0 0
Mašinska služba 61 1 0 2 10 47 1 0
Elektro služba 16 1 0 0 7 7 0 1
UKUPNO 471 34 1 5 136 230 8 57
    7,22% 0,21% 1,06% 28,87% 48,83% 1,70% 12,10%

U 2020. godini, do danas, zaposlena su 33 nova radnika. Međutim, u istom periodu je došlo do prestanka radnog odnosa, po različitim osnovama (penzionisanje, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu od strane radnika i sl.), za 43 radnika. Trenutno imamo 471 zaposlenih radnika. U cilјu rješavanja nedostatka kvalifikovane radne snage i ove godine nastavlјen je proces obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika. 74 radnik je položio stručni ispit iz oblasti eksploatacije rude, 27 radnika iz oblasti prerade rude, a 4 radnika je prekvalifikovano u rudarske tehničare. Dva radnika sa visokom stručnom spremom su položila stručni ispit. Posebna pažnja se posvećuje povećanju bezbjednosti na radu tako da je i ove godine vršena kontinuirana obuka svih radnika za bezbjedan i zdrav rad.

2005. godina 2012. godina 2020. godina

Rezultati obrazovanja,  dokvalifikcije i prekvalifikacije najbolјe se mogu vidjeti na prethodnim dijagramima.  U 2005. godini dominirali su nekvalifikovani radnici, da bi izrasli u privredno društvo sa najvećim brojem obrazovanih kvalifikovanih radnika.

Starosna struktura radnika

Starosna struktura radnika je takođe jako bitan pokazatelј. Iz prethodnog dijagrama se može vidjeti da je najveći broj radnika starosti između 34 i 54 godine i da je približno isti broj radnika do 34 godine i preko 54 godine što nam govori da se vodi računa o podmlađivanju kadrova i smjeni generacija.

Prosječna plata nakon oporezivanja isplaćena u  2020. godini iznosila je 1.371,30 KM što je za 120,62 KM ili 9,64% više nego u prethodnoj godini.

Prosječna plata (neto plata)

Prosječna plata (neto plata)