Zaposleni radnici

Na dan 30.06.2023. u Privrednom društvu „Gross“ d.o.o. Gradiška je zaposlen 451 radnik slјedeće kvalifikacione strukture:

SEKTOR BROJ RADNIKA VSS VŠS VKV SSS KV PK NK
Jama 222 9 0 0 51 81 41 40
Flotacija 72 7 0 0 25 27 1 12
Direkcija 17 9 1 0 7 0 0 0
Opšti poslovi 44 0 0 1 15 18 3 7
Laboratorija 17 3 0 1 10 3 0 0
Mašinska služba 62 1 0 3 8 46 1 3
Elektro služba 17 1 0 0 8 8 0 0
UKUPNO 451 30 1 5 124 183 46 62
  100% 6,65% 0,22% 1,11% 27,49% 40,58% 10,20% 13,75%
Broj radnika po radnim jedinicama

Broj radnika po radnim jedinicama

Do 30.06.2023. godine zaposleno je 9 novih radnika. Međutim, u istom periodu je došlo do prestanka radnog odnosa, po različitim osnovama (penzionisanje, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu od strane radnika i sl.) za 25 radnika. Na dan 30.06.2023. godine imamo 451 zaposlenog radnika. U cilјu rješavanja nedostatka kvalifikovane radne snage i ove godine nastavlјen je proces obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika. Posebna pažnja se posvećuje povećanju bezbjednosti na radu tako da je i ove godine vršena kontinuirana obuka svih radnika za bezbjedan i zdrav rad.

2005. godina 2012. godina 2020. godina

2021. godina 2022. godina 2023. godina

Rezultati obrazovanja,  dokvalifikcije i prekvalifikacije najbolјe se mogu vidjeti na prethodnim dijagramima.  U 2005. godini dominirali su nekvalifikovani radnici, da bi izrasli u privredno društvo sa najvećim brojem obrazovanih kvalifikovanih radnika.

Starosna struktura radnika

Starosna struktura radnika je takođe jako bitan pokazatelј. Iz prethodnog dijagrama se može vidjeti da je najveći broj radnika starosti između 34 i 54 godine i da je približno isti broj radnika do 34 godine i preko 54 godine što nam govori da se vodi računa o podmlađivanju kadrova i smjeni generacija.

Prosječna neto plata isplaćena u  prvoj polovini 2023. godine iznosila je 1.855,19 KM što je za 6,70% više nego u prethodnoj godini.

Prosječna neto plata

Prosječna neto plata