Zaposleni radnici

Na dan 31.12.2022. u Privrednom društvu „Gross“ d.o.o. Gradiška je zaposleno 462 radnika slјedeće kvalifikacione strukture:

SEKTOR BROJ RADNIKA VSS VŠS VKV SSS KV PK NK
Jama 229 9 0 0 54 83 42 41
Flotacija 72 7 0 0 26 27 1 11
Direkcija 17 9 1 0 7 0 0 0
Opšti poslovi 45 0 0 2 16 17 3 7
Ispitna laboratorija 17 3 0 1 10 3 0 0
Mašinska održavanje 64 1 0 3 8 48 1 3
Elektro održavanje 18 1 0 0 8 9 0 0
UKUPNO 462 30 1 6 129 187 47 62
    6,49% 0,22% 1,30% 27,92% 40,48% 10,17% 13,42%

U 2022. godini zaposlena su 33 nova radnika. Međutim, u istom periodu je došlo do prestanka radnog odnosa, po različitim osnovama (penzionisanje, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu od strane radnika i sl.) za 48 radnika. Trenutno imamo 462 zaposlena radnika. U cilјu rješavanja nedostatka kvalifikovane radne snage i ove godine nastavlјen je proces obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika. 14 radnika je položilo stručni ispit iz oblasti eksploatacije rude, a 19 radnika iz oblasti prerade rude. Posebna pažnja se posvećuje povećanju bezbjednosti na radu tako da je i ove godine vršena kontinuirana obuka svih radnika za bezbjedan i zdrav rad.

2005. godina 2012. godina 2020. godina

2021. godina 2022. godina

Rezultati obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije najbolјe se mogu vidjeti na prethodnim dijagramima. U 2005. godini dominirali su nekvalifikovani radnici, da bi izrasli u privredno društvo sa najvećim brojem obrazovanih kvalifikovanih radnika.

Službe Godine Broj radnika Starosna struktura
Jama 10309 225 45,82
Mašinska 2776 63 44,06
Elektro 695 17 40,88
Flotacija 2797 71 39,39
Laboratorija 799 17 47,00
Opšti poslovi 2209 45 49,09
Direkcija 1186 24 49,42
Ukupno: 20771 462 44,96

Starosna struktura radnika

Starosna struktura radnika je takođe jako bitan pokazatelј. Iz prethodnog dijagrama se može vidjeti da je prosječna starost radnika 44,96 godina što nam govori da se vodi računa o podmlađivanju kadrova i smjeni generacija.

Prosječna plata nakon oporezivanja isplaćena u  2022. godine iznosila je 1.741,44 KM što je za 9,49% više nego u prethodnoj godini.

Prosječna neto plata

Prosječna neto plata