Zaposleni radnici

Na dan 30.06.2021. u Privrednom društvu „Gross“ d.o.o. Gradiška je zaposleno 497 radnika slјedeće kvalifikacione strukture::

SEKTOR BROJ RADNIKA VSS VŠS VKV SSS KV PK NK
Jama 270 11 0 0 64 132 16 47
Flotacija 69 7 0 0 27 26 0 9
Direkcija 18 10 1 0 7 0 0 0
Opšti poslovi 44 0 0 2 15 18 2 7
Laboratorija 17 3 0 1 8 5 0 0
Mašinska služba 62 1 0 2 10 48 1 0
Elektro služba 17 1 0 0 7 8 0 1
UKUPNO 497 33 1 5 138 237 19 64
    6,64% 0,20% 1,01% 27,77%> 47,68% 3,82% 12,88%

U 2021. godini, do 30.06. zaposlena su 46 nova radnika. Međutim, u istom periodu je došlo do prestanka radnog odnosa, po različitim osnovama (penzionisanje, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz ugovora o radu od strane radnika i sl.), za 20 radnika. 30.06.2021. imamo 497 zaposlenih radnika. U cilјu rješavanja nedostatka kvalifikovane radne snage i ove godine nastavlјen je proces obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika. 15 radnika je položio stručni ispit iz oblasti eksploatacije rude, a 7 radnika iz oblasti prerade rude. Posebna pažnja se posvećuje povećanju bezbjednosti na radu tako da je i ove godine vršena kontinuirana obuka svih radnika za bezbjedan i zdrav rad.

2005. godina 2012. godina 2020. godina

Dijagram na dan 30.06.2021. godine

Dijagram na dan 30.06.2021. godine

Rezultati obrazovanja,  dokvalifikcije i prekvalifikacije najbolјe se mogu vidjeti na prethodnim dijagramima.  U 2005. godini dominirali su nekvalifikovani radnici, da bi izrasli u privredno društvo sa najvećim brojem obrazovanih kvalifikovanih radnika.

Starosna struktura radnika

Starosna struktura radnika je takođe jako bitan pokazatelј. Iz prethodnog dijagrama se može vidjeti da je najveći broj radnika starosti između 34 i 54 godine i da je približno isti broj radnika do 34 godine i preko 54 godine što nam govori da se vodi računa o podmlađivanju kadrova i smjeni generacija.

Prosječna plata nakon oporezivanja isplaćena u  prvoj polovini 2021. godine iznosila je 1.511,87 KM što je za 140,57 KM ili 10,25% više nego u prethodnoj godini.

Prosječna plata nakon oporezivanja

Prosječna plata nakon oporezivanja