Gross d.o.o. Gradiška, P.J. Srebrenica

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge „Gross“ d.o.o. Gradiška osnovano je 01.04.2005. godine i upisano u registarski uložak Osnovnog suda u Banja Luci (oznaka i broj rješenja U/I 2445/04). Matični broj Društva 01990012, JIB 4402115510008.

Osnovna djelatnost Društva u trenutku osnivanja je bila spoljnotrgovinski promet.

02.12.2005. godine Društvu je, rješenjem Ministarstva privrede, energetike i razvoja, odobrena eksploatacija rude olova i cinka u Srebrenici i isto počinje da se bavi proizvodnjom i preradom rude olova i cinka. Dana 26.11.2007. godine preduzeće „Gross“ d.o.o. Gradiška potpisalo je sa Vladom Republike Srpske Ugovor o koncesiji za istraživanje, eksploataciju i preradu rude olova i cinka na ležištima „Srebrenica“, „Srebrenica II“, „Kazani“ i „Vitlovac“, opština Srebrenica.

Na dan 16.01.2017. godine „Gross“ d.o.o. zapošljava 527 radnika.

[map width=“620″ height=“390″ zoom=“5″ type=“HYBRID“ latitude=“44.138378″ longitude=“19.356″ popuptext=“Gross“/]