Vijesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – 1

Dana 24.03.2018. godine u jutarnjim časovima, oko 8:30, na odlagalištu flotacijske jalovine, zbog velikih količina vode nastale padavinama i otapanjem snijega koji je napadao predhodnih dana, došlo je do prelivanja manje količine jalovine iz taložnog prostora 3 i 4 u akumulacioni prostor tehnološke vode.

Iz prostora tehnološke vode koje se prepunilo, u određenom trenutku došlo je do prelivanja u hidroevakuacioni kanal.

Ekipe za vanredne situacije kompanije Gross su od prvog trenutka reagovale prema planu i potrebi, te su aktivirali svu raspoloživu tehniku, ljudstvo i opremu da saniraju nastali problem i štetu.

O nastaloj situaciji odmah su obaviještene nadležne institucije i to JU „Vode Srpske“ Bijeljina i Glavni republički vodni inspektor g. Miroslav Tanasić.

Do 11:00 časova uspostavljena je potpuna kontrola nad situacijom i međutaložni nasipi su ponovo u funkciji.

Trenutno se odvijaju radovi na sanaciji pristupnog puta i čišćenju.

                                                                                                                                      

Ostale vijesti

Adresa

Gross d.o.o. Gradiška
Vidovdanska br. 15
78400 Gradiška

Telefon

+387 56 410 694
+387 56 411 039