Rezultati

Proizvodni plan za 2021. godinu je je viši u odnosu na ostvarenu proizvodnju u 2020. godini ali je ipak niži u odnosu na prethodne rekordne godine jer smo planirali posebnu pažnju posvetiti pripremi novih otkopnih blokova što iziskuje velike materijalne troškove, a kratkoročno ne dovodi do proizvodnje rude, ali bez pripreme novih otkopnih blokova nema kontinuirane proizvodnje u narednom periodu. Od planiranih 143.730 tona rude za prvu polovinu 2021. godine proizveli smo 143.905 tona rude što je nešto više od planirane proizvodnje.

Proizvodnja rovne rude

Proizvodnja rovne rude

Globalna pandemija izazvana virusom korona značajno je i višestruko uticala na naše poslovanje.

  • Pad proizvodnih aktivnosti na svjetskom nivou doveo je do smanjenja potražnje za metalima što je prouzrokovalo pad cijena metala na Londonskoj berzi. Kako cijene naših koncentrata direktno zavise od cijena metala na Londonskoj berzi, došlo je do pada cijena koncentrata, pa samim tim i prihoda u tekućoj godini.
  • Dobavlјači su povećali cijene pojedinih repromaterijala što je uticalo i na povećanje troškova proizvodnje ali pravovremenom reakcijijom i dobrim planiranjem zaliha repromaterijala nije došlo do značajnijeg uticaja na lanac nabavki tako da se proizvodnja nesmetano odvijala.
  • Zbog prevencije i mjera sprečavanja širenja zaraze imali smo veliki broj odustvovanja sa posla, čak  1.611 (hilјadušeststotinajedanaeset) izgublјenih dnevnica u  dosadašnjem periodu što nije moglo proći bez uticaja na proces  proizvodnje.

Bez pomoći radi ublažavanja poslјedica pandemije zadržali sve radnike. Ne samo da nismo smanjivali plate radnicima, nego ove godine imamo kontinuirano povećanje prosječne bruto plate koja je u novembru mjesecu iznosila 2.569,18 KM za radnike jame, a 2.243,55 KM na ukupnom nivou. Ukupno isplaćene bruto plate za jedanaest mjeseci ove godine iznose 11.302.363,89 KM.

Pravovremenom primjenom mjera zaštite i postupanja u uslovima pandemije izazvane virusom COVID-19 uspjeli smo da maksimalno smanjimo uticaj pandemije na poslovanje.

U narednoj tabeli prikazana je proizvodnja rude u koncesionom periodu sa svim bitnim parametrima koji određuju kvalitet koncentrata olova i koncentrata cinka kao naših finalnih proizvoda. Takođe, prikazana je i ukupna proizvodnja rude, prosječan sadržaj metala u rudi, prosječno iskorištenje, prosječan kvalitet koncentrata i ukupna proizvodnja koncentrata olova i koncentrata cinka u periodu od 2007-2020. godine.

Godina Prerada suve rude Sadržaj metala Kvalitet konc. Iskorištenje konc. Proizvodnja koncentrata(wmt) Prodato koncentrata(wmt)
(t) Pb (%) Zn (%) Pb (%) Zn (%) Pb (%) Zn (%) Pb (t) Zn (t) Pb (t) Zn (t)
2007 93.106,70 3,20 2,45 72,78 47,58 94,51 84,85 4.198,38 4.536,28 4.374,88 5.186,96
2008 190.586,00 2,21 2,25 69,48 47,47 89,70 84,96 5.915,06 8.544,15 6.003,06 8.594,98
2009 106.574,80 2,57 2,92 70,22 49,03 90,01 84,46 3.801,04 5.977,96 3.787,36 5.913,08
2010 192.751,67 2,22 2,76 71,97 49,46 90,13 84,00 5.817,46 10.028,56 5.642,46 9.393,56
2011 214.056,52 2,24 3,02 71,14 49,55 90,53 86,28 6.604,76 12.412,80 6.618,26 12.213,28
2012 240.020,58 2,19 2,99 69,64 50,19 90,05 83,56 7.293,20 13.252,42 7.210,20 13.651,42
2013 286.850,68 2,09 3,07 70,28 49,91 89,72 83,56 8.321,68 16.350,00 8.101,68 16.350,00
2014 304.256,73 2,07 2,85 72,32 51,08 90,84 84,98 8.561,00 16.007,00 8.201,00 15.349,00
2015 323.731,07 2,09 2,90 71,93 50,50 90,59 84,86 9.257,00 17.504,00 9.700,00 17.300,00
2016 333.000,00 2,01 2,81 73,33 50,48 91,22 84,87 8.994,00 17.504,00 9.141,00 17.646,00
2017 347.500,00 1,99 2,82 72,24 50,00 90,61 84,80 9.330,00 18.353,00 9.600,00 19.184,00
2018 356.000,00 2,02 2,79 71,75 49,65 90,79 85,12 9.856,00 18.826,70 9.600,00 19.212,70
2019 362.026,00 2,11 2,70 73,96 50,35 90,62 84,79 10.039,00 18.186,00 9.750,00 5.250,00
2020 281.087,35 2,21 2,54 74,85 50,17 91,94 84,70 8.157,00 13.176,00 8.325,00 24.250,00
Ukupno 3.631.548,10 2,15 2,79 71,85 49,67 90,74 84,70 106.145,58 190.658,87 106.054,90 189.494,98

Radi bolјe preglednosti dat je i grafički prikaz kretanja kvaliteta rude i koncentrata, prerade i prodaje koncentrata  u periodu od 2007. do kraja 2020. godine.

Prerada rude 2007-2020. godina

Sadržaj metala u rudi 2007-2019. godina

Sadržaj metala u rudi 2007-2020. godina

Sadržaj metala u rudi 2007-2020. godina

Kvalitet koncentrata (Pb i Zn) 2007-2020. godina

Kvalitet koncentrata (Pb i Zn) 2007-2020. godina

Proizvodnja vlažnog koncentrata (Pb i Zn) 2007-2020. godina

Proizvodnja vlažnog koncentrata (Pb i Zn) 2007-2020. godina

Prodaja vlažnog koncentrata (Pb i Zn) 2007-2020. godina

Prodaja vlažnog koncentrata (Pb i Zn) 2007-2020. godina

Iskorištenje koncentrata (Pb i Zn) 2007-2020. godina

Iskorištenje koncentrata (Pb i Zn) 2007-2020. godina