Rezultati

U 2022. godini planirana je proizvodnja od 310.000 tona rovne rude, a proizvedeno je 317.082 tone rovne rude što je za 2,28% više od godišnjeg plana proizvodnje. Pored aktivnosti koje garantuju unapređenje rada konstantno se radilo na izradi modela poslovanja koji na kvalitetan i profesionalan način garantuju kontinuitet proizvodnje, a istovremeno uklanja ili znatno smanjuje uticaje koji destruktivno utiču na napredak u poslovanju.

Proizvodnja rovne rude

Proizvodnja rovne rude

Ove godine suočeni smo sa velikom inflacijom kao poslјedicom vojne intervencije u Ukrajini što se višestruko odrazilo na troškove proizvodnje. Ekstremno povećanje cijena do čak 200% za pojedine repromaterijale kao što su metalna podgrada, eksploziv, gorivo, reagensi za proces flotiranja, ulјa i maziva, nije moglo proći bez uticaja na poslovanje. Pored toga oprema u pogonu flotiranja je bazirana na ruskoj proizvodnji pa postoji bojazan oko pravovremene nabavke rezervnih dijelova.   Prekidi lanca sanabdijevanja komponenti i dijelova za rudarsku opremu svakako su uticali i na rokove isporuke dijelova i opreme od strane proizvođača.  S obzirom da je kriza i dalјe prisutna, a njen ishod ostaje neizvijestan, ne može se precizirati do kada će trajati i koliko će uticati na poslovanje rudnika.

Uspješan rad privrednog društva „Gross“ d.o.o. prepoznali su Unija poslodavaca Republike Srpske i Područna privredna komora Banja Luka koji su nam uručili plakete kao najodgovornijem poreskom obvezniku u 2021. godini i za posvećenost udruženom djelovanju privrede.

U narednoj tabeli prikazana je proizvodnja rude u koncesionom periodu sa svim bitnim parametrima koji određuju kvalitet koncentrata olova i koncentrata cinka kao naših finalnih proizvoda. Takođe, prikazana je i ukupna proizvodnja rude, prosječan sadržaj metala u rudi, prosječno iskorištenje, prosječan kvalitet koncentrata i ukupna proizvodnja koncentrata olova i koncentrata cinka u periodu od 2007-2021. godine.

Godina Prerada suve rude Sadržaj metala Kvalitet koncentrata Iskorištenje koncentrata Proizvodnja koncentrata (wmt) Prodato koncentrata (wmt)
(t) Pb (%) Zn (%) Pb (%) Zn (%) Pb (%) Zn (%) Pb (t) Zn (t) Pb (t) Zn (t)
2007 93106,70 3,20 2,45 72,78 47,58 94,51 84,85 4198,38 4536,28 4374,88 5186,96
2008 190586,00 2,21 2,25 69,48 47,47 89,7 84,96 5915,06 8544,15 6003,06 8594,98
2009 106574,80 2,57 2,92 70,22 49,03 90,01 84,46 3801,04 5977,96 3787,36 5913,08
2010 192751,67 2,22 2,76 71,97 49,46 90,13 84 5817,46 10028,56 5642,46 9393,56
2011 214056,52 2,24 3,02 71,14 49,55 90,53 86,28 6604,76 12412,80 6618,26 12213,28
2012 240020,58 2,19 2,99 69,64 50,19 90,05 83,56 7293,2 13252,42 7210,20 13651,42
2013 286850,68 2,09 3,07 70,28 49,91 89,72 83,56 8321,68 16350,00 8101,68 16350,00
2014 304256,73 2,07 2,85 72,32 51,08 90,84 84,98 8561,00 16007,00 8201,00 15349,00
2015 323731,07 2,09 2,9 71,93 50,5 90,59 84,86 9257,00 17504,00 9700,00 17300,00
2016 333000,00 2,01 2,81 73,33 50,48 91,22 84,87 8994,00 17504,00 9141,00 17646,00
2017 347500,00 1,99 2,82 72,24 50 90,61 84,8 9330,00 18353,00 9600,00 19184,00
2018 356000,00 2,02 2,79 71,75 49,65 90,79 85,12 9856,00 18826,7 9600,00 19212,7
2019 362026,00 2,11 2,70 73,96 50,35 90,62 84,79 10039,00 18186,00 9750,00 5250,00
2020 281087,35 2,21 2,54 74,85 50,17 91,94 84,7 8157,00 13176 8325 24250
2021 292026,77 2,20 2,65 73,81 50,69 91,66 85,61 8547,00 14426 8300 15200
Ukupno 3923574,87 2,15 2,78 71,98 49,74 90,81 84,74 114692,58 205084,87 114354,90 204694,98

Radi bolјe preglednosti dat je i grafički prikaz kretanja kvaliteta rude i koncentrata, prerade i prodaje koncentrata  u periodu od 2007. do kraja 2020. godine.

Prerada rude 2007-2021. godina

Sadržaj metala u rudi 2007-2021. godina

Sadržaj metala u rudi 2007-2021. godina

Sadržaj metala u rudi 2007-2021. godina

Kvalitet koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Kvalitet koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Proizvodnja vlažnog koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Proizvodnja vlažnog koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Prodaja vlažnog koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Prodaja vlažnog koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Iskorištenje koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina

Iskorištenje koncentrata (Pb i Zn) 2007-2021. godina