Rekultivacija

Odlukom Upravnog odbora 2011. godine započet je proces rekultivacije formiranih flotacijskih odlagališta. Rekultivacija je urađena u slјedećim etapama, hronološki, po bio-tehničkim rješenjima.

Stanje zatečeno prije početka radova je prikazano na slјedećim fotografijama.

Faza I

Faza I

Na slici je prikazano stanje 2010. godine prije početka rekultivacije zemlјišta. Za potrebe rekultivacije razvučeno je 82 kamiona zemlјe, tj. 984 m³. Poslije obavlјene tehničke pripreme pristupilo se oplemenjavanju zemlјišta stajskim i umjetnim gnojivom. Na slјedećim slikama prikazana je priprema, gnojenje zemlјišta i sadnja odgovarajućih vrsta trave.

Nakon zasijavanja trave pristupilo se sadnji drvenastog bilјa:

 • breza, 600 kom
 • bagrem, 130 kom
 • topola, 17 kom
 • vrba, 90 kom
 • bor, 85 kom
 • smreka, 20 kom
 • jasen, 10 kom
 • trešnja, 15 kom
 • platan, 10 kom
 • javor, 10 kom
 • juniperus, 25 kom
 • tuja, 78 kom
 • smrča, 4 kom
 • šimšir, 50 kom
 • lјetni jorgovan, 20 kom
 • jorgovan, 150 kom
 • paulonija, 300 kom

UKUPNO: 1.614 kom

Sadnja drvenastog bilјa

Konačan izgleda faze II je prikazan na slici:

Faza II

Faza II

Uporedo sa rekultivacijom jalovišnog odlagališta faze I pristupilo se rekultivaciji jalovišnog odlagališta faze II. U prvoj etapi nasuto je 70 kamiona zemlјe ukupne količine 840 m3.

Zatečeno stanje prije početka rekultivacije zemlјišta 2011. godine prikazano je na slici.

Zatečeno stanje prije početka rekultivacije zemlјišta

Poslije dovlačenja zemlјišta pristupilo se oplemenjivanju terena sa umjetnim i stajskim gnojivom, nasijavanje trave i sadnja drvenastog bilјa u sljedećim količinama:

 • breza, 400 kom
 • bagrem, 300 kom
 • vrba, 30 kom
 • lipa, 30 kom
 • cer, 70 kom
 • bor, 150 kom
 • jorgovan, 100 kom
 • jabuka, 30 kom
 • kruška, 46 kom
 • šlјiva, 42 kom
 • lјešnik, 10 kom
 • mušmula, 5 kom

UKUPNO: 1.213 KOM

Na slјedećim slikama prikazane su aktivnosti rekultivacije faze II jalovinskog odlagališta.

Konačan izgled djelimično rekultivisanog zemlјišta faze II jalovinskog odlagališta prikazan je na slici:

Djelimično rekultivisano zemlјište faze II jalovinskog odlagališta

Zbog otežanih uslova rekultivacije tj. velike vlažnosti, rekultivacija je djelimično uspjela kao što se vidi na slici.

U 2014. godini pristupilo se dodatnom rekultivisanju zemljišta upotrebom specijalnog đubriva „TerraCottem“ koje je pokazalo odlične rezultate u oplemenjivanju i biološkoj rekultivaciji degradiranog zemljišta.

U 2014. godine počeli smo sa proizvodnjom sadnica paulonije.

Uporedo sa rekultivacijom jalovinskog odlagališta faze I i faze II, pristupilo se i rekultivaciji krune i padina jalovinskog odlagališta faze III.

Na slici je prikazan izgled faze III prije rekultivacije:

Izgled faze III prije rekultivacije

U prvoj etapi izvršeno je dovlačenje zemlјište u količini od 4.248 m3 i pravlјenje kamenih barikada na padinama odlagališta faze III radi sprečavanja erozije zemlјišta.

Da bi zemlјa bila što pogodnija za zatravlјivanje oplemenili smo je sa 75 m³ stajskog đubriva sa naše ekonomije.

Pravlјenje kamenih barikada na padinama odlagališta faze III

Druga etapa sastojala se od formiranja travnatog pokrivača i sadnje drvenastog bilјa u slјedećim količinama:

 • breza, 650 kom
 • platan, 10 kom
 • javor, 10 kom
 • katalpa, 13 kom
 • topola, 5 kom
 • jasika, 40 kom
 • bagrem, 218 kom
 • kesten, 18 kom
 • hrast, 25 kom
 • smreka, 17 kom
 • bor, 53 kom
 • lјešnik, 50 kom
 • paulonija, 100 kom
 • vinova loza, 45 kom

UKUPNO: 1.254 KOM

Na narednim slikama prikazani su radovi i konačan izgled faze III jalovinskog odlagališta.

Sve tri faze jalovinskog odlagališta tretirane su slјedećim travama u količinama i vrstama:

 • žuti zvjezdan, 750 kg
 • crvena detelina, 750 kg
 • lucerka, 1.500 kg
 • italijanski lјulј, 2.000 kg
 • engleski lјulј, 2.000 kg
 • mješavina trava, 500kg

UKUPNO: 8.500kg

U 2015. godini rekultivisano je 2.000 m² zemlјišta na II fazi flotacijskog odlagališta. Izgrađeno je košarkaško igralište, igraonica za djecu i lјetnikovac za izletnike. Za rekultivaciju je utrošeno 100 m³ zemlјe, 50 kg sjemena trave i 40 kom. različitih sadnica.

Na III fazi flotacijskog odlagališta rekultivisano je zemlјište površine od 7.500 m². Izgrađeni su sportski tereni za fudbal i odbojku na pijesku i četiri lјetnikovca, čime su stvoreni uslovi za odmor i rekreaciju radnika, posjetilaca i stanovnika ovog područja. Utrošeno je 350 m³ zemlјe, 150 kg travne smješe i 10 kg trine i oko 130 kom. različitih sadnica drveća.

Da bi se stvorili što pogodniji uslovi za rast trave i sadnica za oplemenjivanje zemlјe pored umjetnog đubriva korišteno je  55 m³ stajskog đubriva sa naše ekonomije.

Rekultivacija III faze flotacijskog odlagališta

U slјedećoj tabeli dat je pregled rekultivisanih površina zemlјišta u dosadašnjem periodu iz čega se može vidjeti rezultat ogromnih ulaganja i zajedničkih napora za očuvanje životne sredine i stvaranje lјepšeg ambijenta za život i rad svih nas.

Pregled ozelenjenih površina
Ozelenjeno područje Površina (m²)
I faza 22.344,83
II faza 28.352,25
II faza 32.118,93
Šlјivik 4.546,54
Krušik 1.112,34
Vinograd faza II 5.600,00
Kod flotacije 122,91
Kod trafo-stanice 2.401,92
Kod direkcije 362,43
Kod kupatila 245,07
Park 1.804,78
UKUPNO: 99.012,00

U 2015. godini uredili smo i spomen obilјežje u znak sjećanja na naše kolege. Izgrađena je spomen kapela i uređen park površine od oko 1.000 m², zasađena trava, cvijeće i ukrasno drveće.

U 2016. godini izvršili smo rekultivaciju boka faze II flotacijskog odlagališta u dužini od 700 m, a padina boka je 5 m tako da je do sada rekultivisana površina od 3.500 m². Za rekultivaciju je potrošeno:

 • 330 m³ zemlјe,
 • 650 kg travne smješe,
 • 550 kg umjetnog gnojiva i
 • 225 m³ prirodnog gnojiva sa naše ekonomije.

Uporedo sa aktivnostima na boku faze II flotacijskog odlagališta rađena je rekultivacija oboda kanala. Na narednim fotografijama može se vidjeti kako je izgledalo izrazito zapušteno zemlјište na obodu kanala koje je iskrčeno, nasuta plodna zemlјa i zasađene sadnice. Pred toga napravlјene su i klupe za odmor i mostić za prelazak preko kanala.

Rekultivacija oboda kanala
Rekultivacija oboda kanala
Rekultivacija oboda kanala
Rekultivacija oboda kanala

U prethodnom periodu zasadili smo 60 sadnica aronije, 75 sadnica bagrema i preko 70 sadnica različitog drveća. Na narednim fotografijama mogu se vidjeti rezultati napornog rada i sadnice jabuka, krušaka i šlјiva okićene beharom, kao i plodovi sadnica aronije.

Sadnice
Sadnice
Sadnice
Sadnice

Vinograd, koji smo zasadili 2015. godine, konačno daje rezulte. Na narednim slikama prikazani su prolјećni radovi u vinogradu. Ove godine očekujemo prvi rod.

Pored toga od 2015. godine formirali smo pčelinjak. Trenutno imamo 8 košnica i planiramo proširenje.

Sam opstanak pčelinjaka i njegovo proširenje je najbolјi pokazatelј da smo flotacijsko odlagalište na najbolјi način rekultivisali i udahnuli život izuzetno zapuštenom i degradiranom zemlјištu.

Treba napomenuti da smo u 2016. godini imali najezdu stršlјenova koji su umanjili rod mladog voćnjaka i ugrozili opstanak pčelinjaka.

U 2016. godini odlučili smo se za uzgoj povrća na zemlјištu koje smo rekultivisali. Zapušteno, neplodno zemlјište, obraslo šikarom i trnjem prvo smo iskrčili i poravnali, zatim navukli sloj plodne zemlјe i đubriva i na kraju postavili plastenik u kome smo zasadili povrće. Na narednim fotografijama prikazane su faze rekultivacije zemlјišta za plastenik i konačno mlade sadnice povrća.

Međutim, proces rekultivacije se na ovom ne završava. Potreban je gotovo svakodnevan naporan rad  da bi se održavale zatravnjene površine, sačuvale mlade sadnice drveća i voća i otklonile poslјedice dugogodišnje nebrige prethodnih kompanija koje su vršile eksploataciju rude na ovom području.

Slјedeća fotografija dokazuje da su radovi na ostvarenju postavlјenih cilјeva za 2017. godinu već počeli iako je zima kalendarski još uvijek trajala.

Radovi

U 2017. godini dolaskom prolјeća i toplijeg vremena radovi na rekultivaciji su nastavlјeni. Intenzivno se radilo na rekultivaciji boka flotacijskog odlagališta između zagata IV i V površine 4.000 m². Za rekultivaciju te površine upotrijeblјeno je 1.000 m³ zemlјe, 30 m³ stajskog đubriva sa vlastite ekonomije, 300 kg umjetnog đubriva. Zasijano je 400 kg travne smješe i 100 kg trine. Na slјedećim slikama prikazani su radovi na boku i izgled nakon rekultivacije. Tek nakon nicanja trave moći će se vidjeti konkretni efekti uloženih napora na rekultivaciji navedenog zemlјišta.

Rekultivacija boka flotacijskog odlagališta
Rekultivacija boka flotacijskog odlagališta
Rekultivacija boka flotacijskog odlagališta
Rekultivacija boka flotacijskog odlagališta

Rezultati uloženih napora na rekonstrukciji oboda kanala su vidlјivi na slјedećim fotografijama. Međutim, nastavili smo sa rekultivacijom sve dok se nije rekultivisao i ozelenio obod čitavom dužinom kanala.

Tokom 2017. godine  pristupilo se i osposoblјavanju terena za formiranje zasada kupine. Tom prilikom je raskrčeno, uzorano i nađubreno 2 duluma zemlјe.

Na obrađenom zemlјištu posađeno je 100 sadnica kupine sorte „Loh Nes“, sa kompletnom infrastrukturom. Postavlјeno je kolјe, zategnuta žica i sistem za navodnjavanje „kap po kap“. Preostali obrađen teren iskorišten je za sadnju različitog povrća.

Zasadi kupine
Zasadi kupine
Zasadi kupine
Zasadi kupine

Na slikama je hronološkim redom prikazan početak radova na osposoblјavanju terena i konačan rezultat uloženih napora u rekultivaciju.

Kompletan rekultivisani teren je ograđen zaštitnom ogradom, što se može vidjeti na slјedećoj fotografiji.

Zaštitna ograda

U prolјeće 2017. godine pristupilo se pripremi plasteničkog zemlјišta za sijanje povrća. Tom prilikom posijane su slјedeće vrste sezonskog povrća: paprika, paradajz, krastavci, bijeli luk, crni luk i spanać. Na slјedećim fotografijama prikazani su prvi rezultati u uzgoju povrća na rekultivisanom zemlјištu.

Uzgoj povrća na rekultivisanom zemlјištu
Uzgoj povrća na rekultivisanom zemlјištu
Uzgoj povrća na rekultivisanom zemlјištu
Uzgoj povrća na rekultivisanom zemlјištu

U 2018. godini na flotacijskom odlagalištu faza III rekultivisali smo teren površine 2.000 m². U tu svrhu utrošeno je 20 m³ zemlјe, 10 m³ stajskog đubriva i 50 kg travne smješe. Na tom području izgrađen je teren za boćanje sa dva lјetnikovca za odmor i rekreaciju svih stanovnika ovog područja. Pored toga izgrađen je i bazen u koji smo naselili mlađ pastrmke. Bazen se uklopio u okolinu i već postao omilјeno stanište sitne divlјači i ptica. Slijedi slikovit pregled radova na rekultivaciji i konačni rezultati rekultivisanog terena.

Radovi na rekultivaciji
Radovi na rekultivaciji
Radovi na rekultivaciji
Radovi na rekultivaciji
Radovi na rekultivaciji
Radovi na rekultivaciji
Radovi na rekultivaciji

Takođe, u 2018. godini usmjerili smo se na rekultivisanje terena na horizontima i radilištima na kojima je završen proces eksploatacije rude. Tako smo na IV horizontu, na kojem više nema proizvodnih aktivnosti, otvorili mini farmu za uzgoj tovnih pilića, ćurića i prasića. Mini farmom smo riješili pitanje radnog angažovanja radnika sa preostalom radnom sposobnošću, a proizvode farme plasiramo u restoran za ishranu radnika i prodajemo zainteresovanim radnicima pod povolјnim uslovima. Prvo smo nasuli teren od 2.500 m³ kvalitetnom zemlјom jer se na tom terenu nalazilo odlagalište jalovine (degradirano i neplodno). Zasadili smo djetelinu koju koristimo za ishranu na mini farmi. Rezultati ovih aktivnosti vidlјivi su na slјedećim slikama.

Radovi na rekultivaciji
Radovi na rekultivaciji
Radovi na rekultivaciji
Radovi na rekultivaciji
Radovi na rekultivaciji
Radovi na rekultivaciji
Radovi na rekultivaciji
Radovi na rekultivaciji

Po nalogu Tužilaštva BiH 02.10.2017. prekopan je već prethodno rekultivisani teren faze I flotacijskog odlagališta i padine krune flotacijskog odlagališta faze III. Prekopavanje je izvršeno u svrhu navodnog pronalaženja žrtava prethodnog rata i trajalo je do 31.10.2017 godine, a izvođači radova iza sebe su ostavili teren koji se ponovo morao rekultivisati (samo zatrpane rupe), teren je potpuno uništen, uništena sva travna i drvna flora i fauna. Površina prekopanog terena iznosi oko 7.000 m2 (5.000 m2 faza I i padina krune faze III 2.000  m2). Rekultivaciji navedenog terena pristupilo se aprila 2018. godine, kada su se stvorili svi uslovi (slijeganje terena, priprema potrebne zemlјe za rekultivaciju, nabavka đubriva i travne smješe i pogodni vremenski uslovi).

U svrhu rekultivacije potrošene su slјedeće količine zemlјe, đubriva i travne smješe:

 • Zemlјa 400 m3 ili 40 kamiona
 • Đubriva (prirodno stajsko) 10 m3
 • Đubrivo (vještačko – urea) 250 kg
 • Travna smješa 100 kg

Prvo se pristupilo miješanju zemlјe sa stajskim đubrivom kako bi se dobila što povolјnija i kvalitetnija podloga za formiranje travnate površine. Po uništenom terenu nasuto je 20 cm novog zemlјišta. Zatim se pristupilo zasijavanju travne smješe, a kad su stvoreni vremenski uslovi (kišno vrijeme) bačeno je i vještačko đubrivo. Na slјedećim fotografijama vidi se tok i završetak radova.

Zbog stalne brige o rekultivaciji terena i svijesti o ekologiji i očuvanju okoline, i u 2019. godini pristupilo se uređenju terena na flotacijskom odlagalištu:

 • bok faze III  – vinograd,
 • bokovi faze III, IV  i V i
 • područje ulaska Saške rijeke u hidro-tehnički kanal.

Na boku  III faze flotacionog odlagališta izvršeno je raskresivanje i krčenje terena te  njegova priprema za novi voćnjak i vinograd. Tom prilikom uređeno je 2.500 m² terena. Zasađene su sadnice raznog voća (jabuka, kruška, dunja, badem) i formiran mladi vinograd.

Na slikama se može vidjeti tok izvođenja radova:

Na bokovima III, IV i V faze flotacionog odlagališta  rekultivisan je  teren površine  8.350 m2. Za rekultivaciju terena primjenjena je isprobana metoda: zemlјa koju smo pripremili za rekultivaciju prvo je oplemenjena je sa 50 m3 stajskog đubriva, zatim izmiješana sa đubrivom i tek onda nasuta po bokovima flotacionog odlagališta.

Nasuto je 306 kamiona zemlјe zapremine 10 m3 što iznosi 3.060 m3 zemlјe. Nakon toga teren je zasijan travnom smješom od 450 kg kupovne smješe i  100 kg trine koju smo skupili sa naših sjeništa.

Tok radova vidi se na slјedećim fotografijama:

Rekultivacija područja ulaska Saške rijeke u hidro-tehnički kanal (Bogojavlјensko kupalište) je takođe jedan od primjera kako se od izrazito zapuštenog područja može stvoriti idealno mjesto za odmor i rekreaciju. U svrhu rekultivacije terena pristupilo se reskresivanju, čišćenju i nasipanju terena. Izgrađena su dva lјetnikovca i vidikovac kako bi uređenje bilo potpuno. Uređeno je oko 2.000 m² terena.

Na slјedećim slikama može se vidjeti tok izvršenja radova:

Rekultivacija područja ulaska Saške rijeke u hidro-tehnički kanal
Rekultivacija područja ulaska Saške rijeke u hidro-tehnički kanala
Rekultivacija područja ulaska Saške rijeke u hidro-tehnički kanal
Rekultivacija područja ulaska Saške rijeke u hidro-tehnički kanal
Rekultivacija područja ulaska Saške rijeke u hidro-tehnički kanal
Rekultivacija područja ulaska Saške rijeke u hidro-tehnički kanala
Rekultivacija područja ulaska Saške rijeke u hidro-tehnički kanal
Rekultivacija područja ulaska Saške rijeke u hidro-tehnički kanal
Rekultivacija područja ulaska Saške rijeke u hidro-tehnički kanal
Rekultivacija područja ulaska Saške rijeke u hidro-tehnički kanala

Rekultivacija je kontinuiran proces koji se ne smatra završenim samim uređenjem terena. Veći izazov je očuvati i unaprijediti rekultivisani teren. Posebna pažnja se posvećuje edukaciji djece  o značaju očuvanja životne sredine. Ljubav i briga o životinjama su navike koje se stiču u najranijem djetinjstvu. Iz tog razloga smo na rekultivisanom terenu sagradili stanište za fazane i interesantne sitne životinje sa kojima djeca mogu da se druže i nauče da brinu o njima.

Na narednim fotografijama prikazan je tok uređenja terena i izgradnja staništa za životinje.

Izgradnja staništa za životinje
Izgradnja staništa za životinje
Izgradnja staništa za životinje
Izgradnja staništa za životinje
Izgradnja staništa za životinje
Izgradnja staništa za životinje
Izgradnja staništa za životinje
Rekultivacija
Rekultivacija
Rekultivacija
Rekultivacija

Da rekultivacija nije sama za sebe cilј svjedoče i naredne fotografije na kojime se vidi kako smo rekultivisani prostor iskoristili da bi oplemenili radni ambijent i stvorili što bolјe uslove za rad. Izgrađeni su objekti za nadzorno-tehničko osoblјe i radnike mašinskog i elektro održavanja jame u kome se održavaju sastanci – raporti i čuvaju alati i materijali.

Rekultivacija
Rekultivacija
Rekultivacija

Kao društveno odgovorna kompanija nastavlјamo i u budućnosti da ekološki savjesno nastupamo prema lokalnoj zajednici. Velike napore ulažemo u promjenu ekološke slike ovog područja. U dugogodišnjem radu rudnika stvorena je i stvara se velika količina jalovine koja se odlaže na flotacijsko odlagalište. Prethodni nosioci eksploatacionog prava nisu ništa činili da se prostor odlagališta rekultiviše tj. vrati u prvobitno stanje. U proteklom periodu uloženi su ogromni napori za rekultivaciju odlagališta, nasute su velike količine zemlјe i specijalnih đubriva, zasađena trava i sadnice drveća i cvijeća, urađeni prilazi, staze i lјetnikovci u šta je uloženo preko 3 miliona KM čime je ovaj prostor dobio sasvim novu ekološku sliku i namjenu.

Tokom 2022. godine suočili smo se sa mnogobrojnim i različitim izazovima. Uz zdravstvene rizike i neizvesnost, te ekonomske poteškoće, uzrokovane pandemijom Covida-19 i specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini naše preduzeće je svjedočilo još jednoj uspješnoj godini vezano za samu rekultivaciju flotacijskog odlagališta. Nastavlјeno je sa rekultivacijom boka faze broj IV. Rekultivisana površina iznosila je oko 5.000 m2.

Rekultivacija
Rekultivacija
Rekultivacija

U  već formirani voćnjak sa izuzetnim prinosima voća, zasadili smo nove sadnice, 20 komada sadnica jabuke, 60 komada sadnica šlјive, zatim 20 komada sadnica kruške. Zasad se prilično dobro održao.

Rekultivacija
Rekultivacija

Rekultivacija je naša tehnička i ekonomska obaveza, koja daje bazu za produkciju hrane i važna je komponenta ekološkog i životinjskog sistema našeg područja. Kao i predhodnih godina nastavili  smo sa gradnjom objekata od našeg „otpadnog drveta“, kako bi i dodatno oplemenili i uljepšali prostor koji nas okružuje.

Rekultivacija
Rekultivacija
Rekultivacija
Rekultivacija
Rekultivacija
Rekultivacija
Rekultivacija

Slijedi tabelarni pregled ozelenjenih površina:

Pregled ozelenjenih površina
Ozelenjeno područje Površina (m²)
I faza 22.344,83
II faza 28.352,25
II faza 32.118,93
Kruna i bokovi faze III 38.600,00
III faza – vinograd 2.500,00
Bok hidrotehničkog kanala 14.350,00
Šlјivik 4.546,54
Krušik 1.112,34
Vinograd faza II 5.600,00
Zasadi kupina 2.000,00
Kod flotacije 122,91
Kod trafo-stanice 2.401,92
Kod direkcije 362,43
Kod kupatila 245,07
Park 1.804,78
Teren za boćanje 2.500,00
Bogojavlјensko kupalište 2.000,00
Mini farma 2.000,00
UKUPNO: 162.162

Puno toga je urađeno u godinama iza nas, od izrazito degradiranog flotacionog jalovišta stvorena je jedinstvena zelena oaza bilјnog i životinjskog svijeta koja dokazuje da je sve moguće postići trudom i posvećenošću svakog pojedinca.

Flotacijsko odlagalište prije rekultivacije

Flotacijsko odlagalište prije rekultivacije

Flotacijsko odlagalište nakon rekultivacije

Flotacijsko odlagalište nakon rekultivacije