Vijesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – 3

Radovi na čišćenju se nastavljaju.

Uslovi za rad su izuzetno teški zbog hladnoće (- 9 ͦ C).

Međutim, zahvaljujući prevashodno požrtvovanosti radnika Grossa, poslije saniranja akcidenta, čini se i učinjeno je mnogo na uređenju prostora.

Jutros (25.03.2018. godine) i u toku narednih nekoliko dana intenzivno će se raditi na čišćenju dionica koje su bile zahvaćene jalovinom u trenutku jučerašnjeg akcidenta.

Radovi se odvijaju planiranom dinamikom.

Takođe, slijedi i čišćenje kanala Dimnićkog potoka od nanosa jučerašnjeg preliva jalovinskog materijala.

Važno je napomenutu da je još u toku jučerašnjeg dana i to do 11:00 časova situacija stavljena pod kontrolu i zaustavljeno u potpunosti svako dalje prelivanje jalovinskog materijala u vodotok Dimnićkog potoka, čime je potpuno završen posao oko problema koji je vezan za ekološku tematiku jučerašnjeg događaja.

 

Čišćenje je u toku i sprovodi se planiranom dinamikom:

Ostale vijesti

Adresa

Gross d.o.o. Gradiška
Vidovdanska br. 15
78400 Gradiška

Telefon

+387 56 410 694
+387 56 411 039