Investicije

U prvoj polovini ove godine u nabavku nove opreme, izgradnju i rekonstrukciju objekata investirano je 1.982.441,26 KM. Ukupna investiciona ulaganja u koncesionom periodu iznose 52.998.568,59 KM što je oko 90% više nego što smo se obavezali Ugovorom o koncesiji. Neka od nabavlјenih sredstava su kompresori, bušaći čekići, jamski vagoni, kolska vaga,mini bager, atomski apsorber i mnoga druga. U julu dolaze i naručeni novi jamski utovarivači.

Ove godine radili smo na obezbjeđenju zakonskih preduslova tj. pribavlјanju potrebne dokumentacije i odobrenja za izgradnju nove deponije za odlaganje flotacijske jalovine na novoj lokaciji, što je najznačajnija i najveća investicija ovog privrednog društva u narednih nekoliko godina, i u tu svrhu planirali smo preko 15 miliona KM. Očekujemo početak radova na novom odlagalištu u 2021. godini.

Investiciona ulaganja po godinama

Investiciona ulaganja po godinama

U narednoj tabeli prikazana je visina i struktura investicionih ulaganja u periodu od potpisivanja Ugovora u koncesiji do kraja 2020. godine.

Tabelarni prikaz strukture investicionih ulaganja po godinama
Godina Zemljište Objekti Jamska oprema Ostala oprema Radovi na odlagalištu Radovi na II horizontu i jama „Iva“ Projektno-tehnička dokumentacija Istražni radovi Ukupno
2008. 3.481.475,24 1.839.587,87 356.489,32 312.849,56 5.990.401,99
2009. 270.652,00 72.000,00 43.000,00 60.000,00 96.000,00 541.652,00
2010. 1.138.438,14 327.583,00 387.500,00 287.269,41 121.000,00 2.261.790,55
2011. 749.440,94 794.200,14 2.985.794,40 250.443,65 4.779.879,13
2012. 1.623.886,66 873.477,10 220.000,00 318.858,31 3.036.222,07
2013. 1.358.039,38 885.339,40 245.629,71 2.489.008,49
2014. 235.264,29 1.395.268,15 447.486,77 118.898,70 1.698.308,00 3.895.225,91
2015. 428.965,00 547.608,00 820.326,70 2.367.146,89 79.861,02 2.032.834,75 6.276.742,36
2016. 116.662,22 1.015.686,97 1.694.311,71 274.869,58 1.687.500,00 4.789.030,48
2017. 93.821,00 1.502.301,00 1.104.977,36 26.257,00 518.555,20 165.000,00 3.410.911,56
2018. 291.739,64 2.990.246,86 1.512.231,63 143.329,45 4.937.547,58
2019. 25.000,00 161.863,40 3.202.110,77 769.710,14 309.891,94 4.468.576,25
2020. 55.600,00 3.256.832,86 472.189,48 354.516,88 4.139.139,22
Ukupno 509.565,00 4.928.433,79 21.162.818,30 11.677.142,94 3.975.400,96 2.962.123,85 382.000,00 5.418.642,75 51.016.127,59