Investicije 2018

U 2008. godini izvršena je modernizacija sredstava i opreme koja je zastuplјena u direktnoj eksplataciji rude i istražnim radovima, te ulaganja u revitalizaciju i modernizaciju infrastrukture u sklopu tehnološkog procesa i to:

1. Bušaće garniture Simba Junior 3 kom 251.815,60 KM
2. Bušaći čekići Panter BBD 10 kom 75.799,30 KM
3. Dizel jamski utovarivači 4 kom 1.196.967,00 KM
4. Utovarivač Dosan 1 kom 297.000,00 KM
5. Komplet motora za BBC bušaće garniture 2 kom 124.527,70 KM
6. Diamek 232 istražna garnitura 2 kom 169.038,47 KM
7. Separatni ventilatori Kofman 3 kom 21.439,80 KM
8. Kamion i sanitetsko vozilo 59.489,32 KM
9. Zgrade i objekti (trafostanica, kupatila, radionice, restoran, laboratorija, zgrada reagenasa, flotacija, glavni magacin, drobilana) 3.481.475,24 KM
10. Sanacija navedenih objekata i osnovni radovi za formiranje 4. faze odlagališta 312.849,56 KM
UKUPNO: 5.990.401,99 KM

Na vrh

U 2009. godini zbog uticaja svjetske ekonomske krize nismo bili u mogućnosti ostvariti Investicioni plan za ovu godinu, ali smo ipak izvršili znatna ulaganja u modernizaciju i nabavku nove opreme kao što slijedi:

1. Elaborat rudnih rezervi 96.000,00 KM
2. Fekalna kanalizacija 72.000,00 KM
3. Šine za prugu 60.000,00 KM
4. Rudarski vagoni 106.603,00 KM
5. Bušaći čekići Boart Longyear 80.049,00 KM
6. Punjač za anfo eksploziv 8.000,00 KM
7. Baterije za aku lokomotivu 16.000,00 KM
8. Radovi na II horizontu 60.000,00 KM
9. Radovi na brani jalovišta 36.000,00 KM
10. Rekultivacija odlagališta 7.000,00 KM
UKUPNO: 541.652,00 KM

Na vrh

U 2010. godini, pored modernizacije i nabavke nove opreme, započete su i dvije kapitalne investicije i to:

  • otvaranje II horizonta – bez čega nema realnog povećanja obima proizvodnje i
  • izgradnja kanala ze prevođenje tehnoloških voda bez čije izgradnje bi došao u pitanje proces flotiranja rude.

Obje ove investicije su dugoročnog karaktera tako da se njihov završetak ne planira u 2010. godini.
Izvršena su ulaganja za unapređenje i modernizaciju procesa proizvodnje u 2010. godini kao što slijedi:

1. Jamski utovarivač 2 kom 865.000,00 KM
2. Utovarivač Terex 132.000,00 KM
3. Jamski ventilator 160.000,00 KM
4. Jamske lokomotive 113.438,14 KM
5. Kompresor 195.583,00 KM
6. Elaborat odlagališta 74.000,00 KM
7. Elaborat za upotrebu anfo eksploziva 17.000,00 KM
8. Uvođenje seizmološkog mjerenja 30.000,00 KM
9. IV faza odlagališta 87.000,00 KM
10. Kanal na odlagalištu 300.000,00 KM
11. Radovi na II horizontu 287.269,41 KM
UKUPNO: 2.261.790,55 KM

Na vrh

U 2011. godini, pored ulaganja u novu opremu, nastavlјeni su radovi na otvaranju II horizonta i izgradnja kanala na brani jalovišta kao što slijedi:

1. Jamski utovarivači FAMBITION 108.977,40 KM
2. Podzemni utovarivač FML 1,50 348.925,50 KM
3. Kompresor jama 314.956,97 KM
4. Utovarivač Volvo 164.289,70 KM
5. Kompresor flotacija 33.808,44 KM
6. Šine za prugu 142.513,95 KM
7. Čelična podgrada 79.789,55 KM
8. Sistem prečišćavanja slivnih voda 191.848,11 KM
9. Kompenzator reaktivne energije 54.000,00 KM
10. Teretno vozilo 16.311,92 KM
11. Terensko vozilo 18.985,00 KM
12. Bušaće garniture 69.234,54 KM
13. Radovi na II horizontu 250.443,65 KM
14. Kanal na odlagalištu 2.985.794,40 KM
UKUPNO: 4.779.879,13 KM

Na vrh

U 2012. godini nastavljeno je značajno ulaganje u nabavku nove opreme u svim radnim jedinicama kao i otvaranje II horizonta – koji će u narednim godinama biti nosilac proizvodnje. Osim toga započeti su radovi na rekultivaciji jalovišta (ravnanje terena, nasipanje zemlјe, sadnja trave, bilјa i drveća, izgradnja etno kućica i sl.) čime bi se prve tri faze jalovišta vratile u prvobitno stanje i popravila ekološka slika područja. Slijedi detalјniji pregled ulaganja:

1. Podzemni utovarivač FML 1,5 3 kom 551.009,57 KM
2. Kašika za bagere 2 kom 35.778,07 KM
3. Bušaći čekići 28.868,53 KM
4. AKU lokomotiva 54.808,24 KM
5. Jamski vagoni 103.627,03 KM
6. Dizel agregat 11.038,20 KM
7. Punjač za baterije 9.284,98 KM
8. Uskopna platforma KPV 108.877,41 KM
9. Kašika za mješanje betona 12.255,12 KM
10. Kompresor MM350-2SA/C 187.279,88 KM
11. Teretna vozila 13.658,60 KM
12. Diamec 262 316.339,87 KM
13. Traktor i motokultivator 16.287,49 KM
14. Bager gusjeničar – mali 14.497,94 KM
15. Ostala nepomenuta jamska oprema 6.140,02 KM
16. Radovi na II horizontu 318.858,31 KM
17. Šine za prugu 181.931,02 KM
18. Metalna podgrada 262.999,99 KM
19. Agregat 120 9.000,00 KM
20. Reduktor transportne trake 6.100,00 KM
21. Mulјna pumpa 7 kom 82.191,65 KM
22. Ostala nepomenuta oprema za flotiranje 5.737,08 KM
23. Razvodni ormar kompenzacije 3 kom 72.500,00 KM
24. Ispitni sto 7.170,00 KM
25. Ostala oprema mašinske radionice 3.186,53 KM
26. Spektrofotometar 10.300,00 KM
27. Analitički aparat TOC 29.050,00 KM
28. Spektrofotometar EDH-720P 114.855,00 KM
29. Ostala nepomenuta oprema laboratorije 18.556,90 KM
30. Automobil Volvo 80.851,33 KM
31. Automobil Opel Insignia 46.024,00 KM
32. Automobil Lada 19.420,00 KM
33. Kombi Opel Vivaro 35.233,00 KM
34. Posipač soli i pijeska 2.986,59 KM
35. Fotokopir aparat 2.311,02 KM
36. Mašina za pranje suđa 6.458,40 KM
37. Ostala nepomenuta oprema službe opštih poslova 30.750,30 KM
38. Rekultivacija odlagališta 220.000,00 KM
UKUPNO: 3.036.222,07 KM

Na vrh

U 2013. godini nastavlјen je trend povećanja proizvodnje uz značajna investiciona ulaganja. Nastavlјa se otvaranje II horizonta, kao nosioca proizvodnje u budućnosti. Permanentno se vrši izrada novih prostorija i sanacija postojećih da bi se došlo do udalјenijih radilišta koja će biti okosnica proizvodnje u narednom periodu.
Izvršena je kompletna rekonstrukcija i puštanje u rad treće linije za flotiranje.
Izvršeno je remontovanje korita na flotiranju olova i cinka, kao i remonti postolјa i podova.Ova godina je karakteristična i po tome što se počelo sa obimnim i značajnim istražnim radovima čime se osigurava proizvodnja u budućnosti. Urađeni su novi cjevovodi na flotacijskom odlagalištu i izvršena rekonstrukcija postojećih. Slijedi detalјan prikaz investicionih ulaganja:

1. Dizel agregat 24.165,25 KM
2. Bušaći čekić BBC 120 F 2 kom 20.171,58 KM
3. Teodolit optički autoredukcioni 2.685,53 KM
4. Bušaći čekić BBD 94 8 kom 38.492,55 KM
5. Dizalica na sajlu do 900kg nosivosti 1.585,47 KM
6. Mašina za palјenje mina 6 kom 8.405,19 KM
7. Server NAS sa HDD 1.192,00 KM
8. Pneumatska bušilica HUD za istražno bušenje 2 kom 92.528,32 KM
9. Mulјna pumpa ICS 3 kom 81.259,99 KM
10. Analitička vaga 1.870,00 KM
11. Dozer pumpa 18 kom 29.167,35 KM
12. Jamski vagon 11 kom 77.798,66 KM
13. Rovokopač Atlas 55.000,00 KM
14. Kondicioner agitator 4 kom 40.000,00 KM
15. Plastični kiselootporni ventilator 1.629,88 KM
16. Navigacija Garmin 1.314,20 KM
17. Reduktor lopatice sa motorom 8 kom 8.640,00 KM
18. Električna troetažna pećnica 6.786,00 KM
19. Putnički rudraski vagon 2 kom 42.000,78 KM
20. Dizel elektro agregat 34.638,35 KM
21. Sistem video nadzora 8.719,68 KM
22. Kontejner za tečni azot 1.350,00 KM
23. Aparat za varenje Varus 650 5.738,19 KM
24. Pegla za testere 4.800,00 KM
25. Dalekovod za branu 9.370,00 KM
26. Vazdušni top 6 kom 14.350,00 KM
27. Mercedes GLK 220 79.500,00 KM
28. Čelјusna drobilica 70.567,73 KM
29. Diferencijalni relej 3.600,00 KM
30. Kompresor Ingersoll Rand 27.003,71 KM
31. Ventilator pneumatsko pogonjeni 2 kom 15.932,02 KM
32. Kamion MAN TGA 89.640,00 KM
33. Kosačica Viking 1.202,98 KM
34. Trimer 1.165,67 KM
35. Ručna pneumatska bušilica 2 kom 9.608,69 KM
36. Izolacioni aparat sa kiseonikom 6 kom 100.174,19 KM
37. Ventilator JHPT 1.521,21 KM
38. Punjač za baterije MTM 9.930,52 KM
39. Vilјuškar paletar 5.000,00 KM
40. Mjerni instrument Sokkia 9.970,00 KM
41. Rudarski vagon prevrtač 2.500,00 KM
42. Ručna mašina za upinjanje stupaca 2 kom 3.341,80 KM
43. Motor za kliznu kapiju 1.128,21 KM
44. Hidrociklon 360 6 kom 34.446,21 KM
45. Hidrociklon 710 10.674,05 KM
46. Hidrociklon 750 13.582,29 KM
47. Podzemni utovarivač
Faml 1,5
2 kom 385.358,29 KM
48. Vertikalna pumpa ICS 4 kom 41.061,76 KM
49. Bušaći čekić BBD 46 5 kom 30.709,91 KM
50 Automobil Lada 15.050,00 KM
.51. Uređaj za detekciju gasova 2 kom 11.756,00 KM
52. Miktotalasni sistem za digestiju 34.000,00 KM
53. Konstrukcija za transport mase 8,9 6.675,00 KM
54. Konstrukcija za transport mase 8,4 6.300,00 KM
55. Kamion TAM 4.000,00 KM
56. Kombi WV 3.000,00 KM
57. Vitlo električno 4080 kg 2.862,00 KM
58. Protočna vaga TRC PV1 11.315,61 KM
59. Protočna vaga TRC PV2 11.315,61 KM
60. Konzolna dizalica 1000 kg 10.000,00 KM
61. Ljuštilica za krompir 2.574,00 KM
62. Hidraulična presa 50t 4.252,00 KM
63. Vitlo električno 2000 kg 20.500,00 KM
64. Dvostubna dizalica 3,2t 4.505,00 KM
65. Računar 5 kom 3.129,86 KM
66. Projektor sa platnom 988,00 KM
67. Ostala nepomenuta oprema 13.928,32 KM
68. Radovi na II horizontu 245.629,71 KM
69. Šine za kolosjek 170.828,76 KM
70. Metalna podgrada 345.120,41 KM
UKUPNO: 2.489.008,49 KM

Na vrh

U 2014. godini nastavlјeno je sa realizacijom započetih kapitalnih investicija. U pogonu flotacije izvršena je zamjena drobilice, započeta je obimna rekonstrukcija mlinova, vrši se kompletna sanacija linija za flotiranje.
U jami, u proteklom periodu, se ozbilјno radilo na pobolјšanju kvaliteta proizvodnje, pristupilo se sanaciji II-og horizonta i široj pripremi, izvršena nabavka novih dizel utovarivača, primlјen u radni odnos određen broj radnika, izvršeno doškolovavanje radnika za obavlјanje tehničkog nadzora, radilo se na sanaciji i ugradnji novog kolosijeka na svim aktivnim horizontima i niz drugih aktivnostiu cilјu stvaranja uslova za povećanje proizvodnje. Takođe treba napomenuti, da se prešlo na novi sistem provjetravanja, odnosno, kuplјen je novi glavni jamski ventilator koji je lociran na V-om horizontu. Nabavlјene su nove bušilice u cilјu intenziviranja istražno-pripremnih radova, kako bi se dokazale nove rudne rezerve.
Uvođenjem selektivnosti pri otkopavanju, sanacijom glavnih izvoznih hodnika, i nabavkom novih bušilica, stvorili su se dobri uslovi za povećanje produktivnosti kao i za smanjenje potrošnje energije po jednoj toni rude, a samim tim i ukupnih troškova.
Slijedi detalјniji pregled investicionih ulaganja:

1. Računar 7 kom 6.520,79 KM
2. Dozer pumpa LMI B143312N3 10.977,29 KM
3. Dozer pumpa GA 170 P6P3 19.994,35 KM
4. Pumpa ICS C32 19.836,91 KM
5. Dop pneumatska pumpa 11.355,90 KM
6. Tračni transporter 12 m 6.400,00 KM
7. Bager točkaš komatsu PV 15 ES 67.890,00 KM
8. Platinski lončić 45 g 2 kom 18.186,90 KM
9. Aparat optima ICP 122.787,00 KM
10. Termostatsko kupatilo 3.065,00 KM
11. Utovarivač faml 1,5 403.221,93 KM
12. Vazdušni motor bms 46 24.400,00 KM
13. Jamski vagon 17 kom 188.663,29 KM
14. Bagerska kašika 13.252,16 KM
15. Mješalica za beton 1.859,20 KM
16. Bušaći čekić bbc 20.000,00 KM
17. Motorna pila ms 260 2 kom 3.179,49 KM
18. Kompresor ingersoll rand 7/71 26.500,00 KM
19. Dizalica stupaca 1.670,00 KM
20. Kamion mercedes benz 2628 30.000,00 KM
21. Punjač za baterije 16.804,12 KM
22. Platforma za akumulatore za lokomotive 8.540,00 KM
23. Motorna kosa fs 450 1.153,85 KM
24. Platforma 17.000,00 KM
25. Aparat za varenje varming 401 2.718,40 KM
26. Izvijač pneumatski 1.197,44 KM
27. Pneumatski izvijač 1“ 1.197,44 KM
28. Elektro motor 90 KW MB-4 V3 5.460,12 KM
29. Transformator Minel TD2 32.454,44 KM
30. Dalekovod Gradina-Lisac 1800m 10KV 38.350,09 KM
31. Rastavlјač 12/24 KV 1.480,00 KM
32. Rekonstrukcija objekata 167.264,29 KM
33. Bazen 8.000,00 KM
34. Sistem prelivno taložnih bazena 60.000,00 KM
35. Šine za prugu 154.351,00 KM
36. Metalna podgrada 562.287,81 KM
37. Radovi na II horizontu 118.898,70 KM
38. Geodetski istražni radovi 53.118,00 KM
39. Geološki istražni radovi 26.399,00 KM
40. Laboratorijski istražni radovi 62.289,00 KM
41. Istražno bušenje 629.330,00 KM
42. Rudarski istražni radovi 846.300,00 KM
43. Ostali istražni radovi 80.872,00 KM
UKUPNO: 3.895.225,91 KM

Na vrh

U 2015. godini se ozbilјno radilo na pobolјšanju kvaliteta proizvodnje, povećanju bezbjednosti na radu, sanaciji horizonata, sanaciji i ugradnji novih transportnih kolosjeka na svim aktivnim horizontima, kao i niz drugih aktivnosti u cilјu stvaranja uslova za povećanje proizvodnje. Jedan od bitnih segmenata je rad na izradi istražnih hodnika i istražnih bušotina, u jami i na površini, na osnovu kojih su dokazane rudne rezerve u visini jedne godišnje proizvodnje. Poslovna politika „Gross“ d.o.o. bazira se na kontinuiranom povećanju obima proizvodnje, uz maksimalno poštovanje principa ekonomičnosti. To se prvenstveno ogleda u stalnom investiranju u nabavku nove i savremene opreme i pobolјšanju postojećih kapaciteta uz stalnu obuku i obrazovanje kadrova za postizanje maksimalnih rezultata.
U cilјu podizanja proizvodnje i prerade rude na optimalni nivo, smanjenja troškova po toni rude, odnosno koncentrata, podizanja nivoa zaštite na radu kako radnika tako i imovine, očuvanje životneokoline, kao i modernizacije procesa proizvodnje i prerade rude izvršena u toku 2015. godine izvršena su sljedeća investiciona ulaganja:

1. Privredno zemlјište 54.235 m² 428.965,00 KM
2. Trafostanica 103.455,00 KM
3. Zgrada filtera Pb 197.154,00 KM
4. Zgrada filtera Zn 224.224,00 KM
5. Kućica za vagu 4.410,00 KM
6. Kolektor jamske vode 16.065,00 KM
7. Magacin građevinske sekcije 2.300,00 KM
8. Tračna vaga za mjerenje rude 8.802,88 KM
9. Mašina za palјenje mina EKA 2 kom 2.866,86 KM
10. Vakum pumpa 1.620,00 KM
11. Laboratorijska vaga 2 kom 5.527,00 KM
12. Aparat za varenje 2.948,63 KM
13. Rovokopač JCB 141.226,00 KM
14. Lada Niva 5.500,00 KM
15. Pneumatski čekić TEH 3 kom 5.264,19 KM
16. Linija za flotiranje 3/1 1.100.210,85KM
17. Vodena pumpa 9.309,30 KM
18. Čelјusna drobilica 61.387,15 KM
19. Kalibracioni lanac 2.950,06 KM
20. Mlin sa šipkama 211.078,02 KM
21. Komandni ormar za osvjetlјenje 2 kom 14.738,72 KM
22. Motorni razbijač Kobra 7.275,69 KM
23. Konusna drobilica 188.593,12 KM
24. Platforma akumulatora 2 kom 17.000,00 KM
25. Rasklop. post. visokog napona 4.200,00 KM
26. BTS 10/04 3 kom 21.600,00 KM
27. Ispravlјač 3 kom 7.920,00 KM
28. Mašina za rudarska odijela 1.800,00 KM
29. Atomski apsorber 24.300,00 KM
30. Lokomotiva akumulatorska 4,5 t 8.409,96 KM
31. Atomski apsorpcioni spektrofotometar 17.473,50 KM
32. Ventilatol Korfman 4 kom 33.936,98 KM
33. Agitator 2 kom 14.800,00 KM
34. Mašina za betoniranje 39.419,10 KM
35. Gravitacioni sto 12.436,22 KM
36. Ciklon pumpa ICS 9.897,46 KM
37. Cisterna 13.750,00 KM
38. Utovarivač Volvo 353.927,00 KM
39. Aparat za mjerenje protoka vjetra 2.914,44 KM
40. Aku lokomotiva 2 kom 155.806,40 KM
41. Trolej lokomotiva 58.521,79 KM
42. Oprema za opitnu laboratoriju 62.880,93 KM
43. Ostala nepomenuta oprema 25.864,41 KM
44. Metalna podgrada 461.886,79 KM
45. Šine za prugu 69.358,04 KM
46. Radovi na II horizontu 79.861,02 KM
47. Geodetski, geološki, laboratorijski, rudarski i ostali istražni radovi (procijenjena vrijednost) 2.032.834,75 KM
UKUPNO: 6.276.742,36 KM

Na vrh

U 2016. godini se ozbilјno radilo na pobolјšanju kvaliteta proizvodnje, povećanju bezbjednosti na radu, pristupilo se sanaciji i pripremi II horizonta, uz početak planirane izrade transportnog hodnika za prilaz rudnoj žici 3a, a u planu je i izrada transportnog hodnika 242 za prilaz r.ž. 2, 2b i 23. radilo se na sanaciji i ugradnji novog kolosijeka na svim aktivnim horizontima, sanaciji i izradi novih transportnih hodnika i niz drugih aktivnostiu cilјu stvaranja uslova za povećanje proizvodnje. Jedan od bitnih segmenata je rad na izradi istražnih hodnika i istražnih bušotina, u jami i na površini, na osnovu kojih su dokazane rudne rezerve u visini jedne godišnje proizvodnje. U 2016. godini izvršena su slјedeća investiciona ulaganja:

1. Podzemni utovarivač FAML 1,5 2 kom 466.275,81 KM
2. Vitlo električno 12.700,00 KM
3. Linija za flotiranje 3/2 741.644,36 KM
4. Trafostanica 10/0,4 32.750,00 KM
5. Kamion MAN 60.700,00 KM
6. Punjač za baterije 2 kom 23.850,55 KM
7. Visokonaponski prekidač 4 kom 92.829,00 KM
8. Bušaća kola MUKI FF 525.560,61 KM
9. Opitna laboratorija 16.910,45 KM
10. Utovarna rampa, manipulativni plato i plato III faze flotacijskog odlagališta 116.662,22 KM
11. Ostala nepomenuta oprema 316.127,75 KM
12. Metalna podgrada i šine 420.650,15 KM
13. Radovi na II horizontu 274.869,58 KM
14. Geodetski, geološki, rudarski, laboratorijski i ostali istražni radovi (procijenjena vrijednost) 1.687.500,00 KM
UKUPNO: 4.789.030,48 KM

Na vrh

U 2017. godini,pored sanacije i pripreme II horizonta, sanacije i ugradnje kolosijeka na svim aktivnim horizontima, posebno bitan segmenat je rad na izradi istražnih hodnika i istražnih bušotina. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo u 2017. godini, na ležištu „Vitlovac“ otvorili novi istražno pripremni hodnik nazvan „Iva“ koji predstavlјa budućnost rudnika i kontinuitet proizvodnih aktivnosti na novim ležištima. U 2017. godini izvršena su slјedeća investiciona ulaganja:

1. Podzemni utovarivač FAML 0,75 110.315,74 KM
2. Vijčani kompresor MM350-2S 214.783,82 KM
3. Mlin sa šipkama 149.598,70 KM
4. Jamski utovarivač SANDVIK LH203 2 kom 748.808,26 KM
5. Jamski vagon sa petim točkom 20 kom 154.510,40 KM
6. Električni agregat dizel VO220 O.R. 37.000,00 KM
7. Citroen JUMPER FG 35.300,00 KM
8. Vilјuškar LINDE H20 D dizel 30.200,21 KM
9. Traktor LAMBORGHINI 55 DT NR 30.776,98 KM
10. Bager gusjeničar mali 24.900,00 KM
11. Ostala nepomenuta oprema 260.708,76 KM
12. Rekonstrukcija objekata i postrojenja 358.708,89 KM
13. Radovi na II horizontu i jama „Iva“ 462.555,20 KM
14. Metalna podgrada i šine 451.666,60 KM
15. Asfaltiranje platoa 93.821,00 KM
16. Put do jame „Iva“ 56.000,00 KM
17. Radovi na flotacijskom odlagalištu 26.257,00 KM
18. Izrada projektno-tehničke dokumentacije 165.000,00 KM
UKUPNO: 3.410.911,56 KM

Na vrh

Izvršena investiciona ulaganja od 2008. do 2017. godine

REKAPITULACIJA IZVRŠENIH INVESTICIONIH ULAGANJA PO GODINAMA

2008. godina 5.990.401,99 KM
2009. godina 541.652,00 KM
2010. godina 2.261.790,55 KM
2011. godina 4.779.879,13 KM
2012. godina 3.036.222,07 KM
2013. godina 2.489.008,49 KM
2014. godina 3.895.225,91 KM
2015. godina 6.276.742,36KM
2016. godina 4.789.030,48 KM
2017. godina 3.410.911,56 KM
UKUPNO: 37.470.864,54 KM

Iz svega navedenog proizilazi da je koncesionar „Gross“ d.o.o. u periodu od potpisivanja Ugovora o koncesiji ukupno investirao iznos od 37.470.864,54 KM što znači da je već do sada ispunjen uslov iz Ugovora o koncesiji o visini investicionih ulaganja u koncesionom periodu.