Interesantni podaci

U sklopu svakodnevnog monitoringa i planiranja proizvodnje vrše se i mjerenja temperature vazduha, brzine vjetra, količina padavina, seizmološka mjerenja i slično.

Slijedi pregled i poređenje izmjerenih temperatura i padavina za 2022. godinu.

NAJHLADNIJI DAN U GODINI 25.01.2022. ⁰C
7h 14h 21h srednja
-15 -4 -7 -8.0
NAJTOPLIJI DAN U GODINI 23.07.2022. ⁰C
7h 14h 21h srednja
17 35 27 27

 

NAJHLADNIJA DEKADA U GODINI 21.01.-31.01.2022 ⁰C
7h 12h 21h srednja
-6 0.18 -3.6 -3
NAJTOPLIJA DEKADA U GODINI 21.07.-31.07.2022 ⁰C
7h 12h 21h srednja
17.7 29 23.18 23

 

NAJHLADNIJI MJESEC U GODINI I ⁰C
7h 12h 21h srednja
-3.9 2.0 -1.8 -1.4
NAJTOPLIJI MJESEC U GODINI VII ⁰C
7h 12h 21h srednja
16.3 27.5 21.3 21.6

 

Srednјe dnevne temperature u januaru 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u januaru 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u julu 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u avgustu 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u avgustu 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u julu 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u septembru 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u septembru 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u oktobru 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u oktobru 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u novembru 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u novembru 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u decembru 2022. godine

Srednјe dnevne temperature u decembru 2022. godine

Srednјe mjesečne temperature u 2022. godini

Srednјe mjesečne temperature u 2022. godini

Poređenje sunčanih dana 2015-2022. godina

Poređenje sunčanih dana 2015-2022. godina

Poređenje kišnih dana 2015-2022. godina

Poređenje kišnih dana 2015-2022. godina

Poređenje snježnih dana 2015-2022. godina

Poređenje snježnih dana 2015-2022. godina

Poređenje temperatura ispod nula stepeni 2015-2022. godina

Poređenje temperatura ispod nula stepeni 2015-2021. godina

Protok vode na flotacijskom odlagalištu je jako bitan parametar tako da se svakodnevno vrše mjerenja i kontrola protoka vode na 13 mjernih tačaka. Slijedi tabelarni pregled protoka vode i rezultati mjerenja na mjernim mjestima.

Datum mjerenja Dotok (m³/s) Zahvat (m³/s) Količina padavina-kišnica (l/m²) Temperatura (°C)
Januar 0,2192 0,1286 45 -1,4
Februar 0,2584 0,1496 58,1 2,9
Mart 0,2295 0,1358 17,2 2,8
April 0,2239 0,1363 66,5 9,4
Maj 0,2144 0,1320 76,9 16,5
Jun 0,2009 0,1309 97,1 21,3
Jul 0,1824 0,1208 25,7 21,6
Avgust 0,2309 0,1333 144,4 21,0
Septembar 0,2186 0,1339 101,2 15,1
Oktobar 0,2093 0,1303 9,4 11,8
Novembar 0,2167 0,1341 79,9 6,8
Decembar 0,2410 0,1379 81,8 3,5