Interesantni podaci

U sklopu svakodnevnog monitoringa i planiranja proizvodnje vrše se i mjerenja temperature vazduha, brzine vjetra, količina padavina, seizmološka mjerenja i slično.

Slijedi pregled i poređenje izmjerenih temperatura i padavina za 2022. godinu.

 

NAJHLADNI DAN U PRVOJ POLOVINI GODINE 02.09.2023. ⁰C
7h 14h 21h srednja
-11 -2 -7 -7,0
NAJTOPLIJI DAN U PRVOJ POLOVINI GODINE 17.07.2023. ⁰C
7h 14h 21h srednja
21 34 25 27

 

NAJHLADNIJA DEKADA U PRVOJ POLOVINI GODINE 04.02.-14.02.2023. ⁰C
7h 12h 21h srednja
-5 0,4 -4 -3
NAJTOPLIJA DEKADA U PRVOJ POLOVINI GODINE 12.07.-21.07.2023. ⁰C
7h 12h 21h srednja
20 32 24 25

 

NAJHLADNIJI MJESEC U PRVOJ POLOVINI GODINE II ⁰C
7h 12h 21h srednja
-1,8 6,6 0,6 1,5
NAJTOPLIJI MJESEC U PRVOJ POLOVINI GODINE VII ⁰C
7h 12h 21h srednja
18,1 28,1 21,6 22,4

 

Srednјe dnevne temperature u januaru 2023. godine

Srednјe dnevne temperature u januaru 2023. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2023. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2023. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2023. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2023. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2023. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2023. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2023. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2023. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2023. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2023. godine

Srednјe dnevne temperature u julu 2023. godine

Srednјe dnevne temperature u avgustu 2023. godine

Srednјe mjesečne temperature u 2023. godini

Srednјe mjesečne temperature u 2023. godini

Poređenje sunčanih dana 2015-2023. godina

Poređenje sunčanih dana 2015-2023. godina

Poređenje kišnih dana 2015-2023. godina

Poređenje kišnih dana 2015-2023. godina

Poređenje snježnih dana 2015-2023. godina

Poređenje snježnih dana 2015-2023. godina

Poređenje temperatura ispod nula stepeni 2015-2023. godina

Poređenje temperatura ispod nula stepeni 2015-2023. godina

Protok vode na flotacijskom odlagalištu je jako bitan parametar tako da se svakodnevno vrše mjerenja i kontrola protoka vode na 13 mjernih tačaka. Slijedi tabelarni pregled protoka vode i rezultati mjerenja na mjernim mjestima.

Datum mjerenja Dotok (m³/s) Zahvat (m³/s) Količina padavina-kišnica (l/m²) Temperatura (°C)
Januar 0,2624 0,1455 104,9 2,1
Februar 0,2525 0,1414 69,4 1,5
Mart 0,2637 0,1439 69 6,8
April 0,2583 0,1375 89,3 8,6
Maj 0,2415 0,1358 101,5 15,4
Jun 0,2787 0,1393 118,3 19,4
Jul 0,1438 0,0824 87,2 22,4
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar