Interesantni podaci

U sklopu svakodnevnog monitoringa i planiranja proizvodnje vrše se i mjerenja temperature vazduha, brzine vjetra, količina padavina, seizmološka mjerenja i slično.

Slijedi pregled i poređenje izmjerenih temperatura i padavina u periodu od 2015. do 2020. godine.

NAJHLADNIJI DAN U GODINI ⁰C
7h 14h 21h srednja
NAJTOPLIJI DAN U GODINI 30.07.2020. ⁰C
7h 14h 21h srednja
18 32 25 25
NAJHLADNIJA DEKADA U GODINI ⁰C
7h 12h 21h srednja
NAJTOPLIJA DEKADA U GODINI 21.07.-31.07.2020 ⁰C
7h 12h 21h srednja
17,1 27,9 21,2 22,06
NAJHLADNIJI MJESEC U GODINI XII ⁰C
7h 12h 21h srednja
NAJTOPLIJI MJESEC  U GODINI VIII ⁰C
7h 12h 21h srednja
16,6 26,9 19,5 21
Srednјa mjesečna temperatura

Srednјa mjesečna temperatura

Srednјe dnevne temperature u januaru 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u januaru 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u julu 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u julu 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u avgustu 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u avgustu 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u septembru 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u septembru 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u oktobru 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u oktobru 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u novembru 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u novembru 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u decembru 2020. godine

Srednјe dnevne temperature u decembru 2020. godine

Srednјe mjesečne temperature u 2020. godini

Srednјe mjesečne temperature u 2020. godini

Poređenje sunčanih dana 2015-2020. godina

Poređenje sunčanih dana 2015-2020. godina

Poređenje kišnih dana 2015-2020. godina

Poređenje kišnih dana 2015-2020. godina

Poređenje snježnih dana 2015-2020. godina

Poređenje snježnih dana 2015-2020. godina

Poređenje temperatura ispod nula stepeni 2015-2020. godina

Poređenje temperatura ispod nula stepeni 2015-2020. godina

Protok vode na flotacijskom odlagalištu je jako bitan parametar tako da se svakodnevno vrše mjerenja i kontrola protoka vode na 13 mjernih tačaka. Slijedi tabelarni pregled protoka vode i rezultati mjerenja na mjernim mjestima.

Datum mjerenja Dotok (m³/s) Zahvat (m³/s) Količina padavina-kišnica (l/m²) Temperatura (°C)
Januar 0,1472 0,0874 32,0 -2
Februar 0,1260 0,0474 92,5 3
Mart 0,1347 0,0724 32,2 6
April 0,1562 0,0861 34,8 10
Maj 0,1461 0,0880 94,7 14
Jun 0,1906 0,0882 180,0 18
Jul 0,1533 0,0843 61,3 20
Avgust 0,1529 0,0770 115,9 21
Septembar 0,1621 0,0939 14,6 16
Oktobar 0,1831 0,0885 60,4 10
Novembar 0,1692 0,0870 17,9 5
Decembar 0,1911 0,1169 58,4 3