Interesantni podaci

U sklopu svakodnevnog monitoringa i planiranja proizvodnje vrše se i mjerenja temperature vazduha, brzine vjetra, količina padavina, seizmološka mjerenja i slično.

Slijedi pregled i poređenje izmjerenih temperatura i padavina u periodu od 2015. do 2021. godine.

NAJHLADNIJI DAN U PRVIH ŠEST MESECI 13.02.2021. ⁰C
7h 12h 21h srednja
-9 -6 -8 -8,0
NAJTOPLIJI DAN U PRVIH ŠEST MESECI 30.6.2021 ⁰C
7h 12h 21h srednja
22 34 25 27
NAJHLADNIJA DEKADA U  PRVIH ŠEST MESECI 11.01.-20.01.2021 ⁰C
7h 12h 21h srednja
-5,1 0,1 -3,8 -3
NAJTOPLIJA DEKADA U PRVIH ŠEST MESECI 21.06.-30.06.2021 ⁰C
7h 12h 21h srednja
19,7 33,3 23,5 25
NAJHLADNIJI MESEC U PRVOJ POLOVINI GODINE I ⁰C
7h 12h 21h srednja
-1,3 3,9 -0,2 0,6
NAJTOPLIJI MESEC U PRVOJ POLOVINI GODINE VI ⁰C
7h 12h 21h srednja
15,3 27,2 19,5 20,5
Srednјe dnevne temperature u januaru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u januaru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u februaru 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u martu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u aprilu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u maju 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2021. godine

Srednјe dnevne temperature u junu 2021. godine

Srednјe mjesečne temperature u prvoj polovini 2021. godine

Srednјe mjesečne temperature u prvoj polovini 2021. godine

Poređenje sunčanih dana 2015-2021. godina

Poređenje sunčanih dana 2015-2021. godina

Poređenje kišnih dana 2015-2021. godina

Poređenje kišnih dana 2015-2020. godina

Poređenje snježnih dana 2015-2021. godina

Poređenje snježnih dana 2015-2020. godina

Poređenje temperatura ispod nula stepeni 2015-2021. godina

Poređenje temperatura ispod nula stepeni 2015-2021. godina

Protok vode na flotacijskom odlagalištu je jako bitan parametar tako da se svakodnevno vrše mjerenja i kontrola protoka vode na 13 mjernih tačaka. Slijedi tabelarni pregled protoka vode i rezultati mjerenja na mjernim mjestima.

Datum mjerenja Dotok (m³/s) Zahvat (m³/s) Količina padavina-kišnica (l/m²) Temperatura (°C)
Januar 0,1472 0,0874 32,0 -2
Februar 0,1260 0,0474 92,5 3
Mart 0,1347 0,0724 32,2 6
April 0,1562 0,0861 34,8 10
Maj 0,1461 0,0880 94,7 14
Jun 0,1906 0,0882 180,0 18
Jul 0,1533 0,0843 61,3 20
Avgust 0,1529 0,0770 115,9 21
Septembar 0,1621 0,0939 14,6 16
Oktobar 0,1831 0,0885 60,4 10
Novembar 0,1692 0,0870 17,9 5
Decembar 0,1911 0,1169 58,4 3