Vijesti

Ekskurzija učenika SŠC Srebrenica 2017

Na molbu Javne ustanove Srednjoškolski centar Srebrenica i učenika te škole, za pomoć za realizaciju maturske ekskurzije, privredno društvo „ Gross“ d.o.o. Gradiška PJ Srebrenica odazvalo se finansijskom podrškom.

Ovo privredno društvo finansiralo je matursku ekskurziju za 16 učenika SŠC Srebrenica (gimnazija, medicinski, hemijski i farmaceutski smjer), a koji su slabog materijalnog stanja, djeca poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, djeca iz socijalno ugroženih porodica i djeca naših radnika.

Zahvaljujući ovom humanom gestu djeca će imati priliku, možda po prvi put, da otputuju u inostranstvu (Italija, Francuska i Španija) i upoznaju se sa drugim kulturama.

 

Ostale vijesti

Adresa

Gross d.o.o. Gradiška
Vidovdanska br. 15
78400 Gradiška

Telefon

+387 56 410 694
+387 56 411 039