Aktivne nabavke

S obzirom na obim proizvodnje i širok spektar potrebnog repromaterijala za kontinuiranu eksplotaciju i primarnu preradu rude u Rudniku olova i cinka „Sase“ Srebrenica, izdvajamo sljedeće aktuelne nabavke:

Flotacija

 • Kalijum amil ksantat
 • Kalijum etil ksantat
 • Bakar sulfat
 • Cink sulfat
 • Čelične šipke Ф 90
 • Čelične kugle Ф 60
 • Daufrat
 • Kreč
 • Soda

Jama

 • Gume za podzemne utovarivače
 • Kamionske gume
 • Gume za utovarivače
 • Ulja i maziva
 • Eksploziv